Statistikk

Innbyggerundersøkelsen 2023: Åtte av ti trives i Oslo

Folk trives der de bor og er stort sett fornøyde med Oslo kommunes tjenester. Det er blant funnene i Oslo kommunes innbyggerundersøkelse 2023.

Pressemelding / Publisert: 29.06.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for finans

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Parkliv i Sofienbergparken.
Oslofolk trives i kommunens parker. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Målet med Oslo kommunes innbyggerundersøkelse er å gi kommunens politikere og ansatte en oppdatert oversikt over innbyggernes og brukernes tilfredshet med kommunens tjenester og deres oppfatninger om hvordan det er å bo og leve i Oslo kommune.

Undersøkelsen har blitt gjennomført syv ganger tidligere, sist i 2018. Årets innbyggerundersøkelse favner bredt og er den mest omfattende noensinne. Nær 29 000 innbyggere har svart og utgjør et representativt utvalg av Oslos befolkning.

Innbyggerundersøkelsen er en del av et større kunnskapsgrunnlag, og vil bli brukt i kommunens arbeid med å utvikle byen og forbedre tjenestetilbudet. Undersøkelsen er bestilt av Oslo kommune og gjennomført av Kantar Public.

Oslos innbyggere trives

2023 ser veldig annerledes ut enn da undersøkelsen sist ble gjennomført i 2018. Det har vært en pandemi, det er krig i Europa, prisene og rentene stiger. Likevel viser undersøkelsen at innbyggere i Oslo trives.

– Dette er en fjær i hatten for oss Oslo-folk. At åtte av ti trives i byen, det er jeg skikkelig stolt av. Etter ildprøven under pandemien, er det også tydelig at innbyggerne opplevde kommunens håndtering som god. I tillegg opplever de at kommunen gir god informasjon og er mer tilgjengelig enn før, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Marthe Scharning Lund (Ap).

Undersøkelsen viser at Oslos innbyggere opplever Oslo sentrum som tryggere på kveldstid enn i 2014, og at det er tryggere for barn å ferdes der de bor. Dette er et pågående og langsiktig arbeid, Oslo kommune vil fortsette det tette samarbeidet med politiet om folks trygghet i byen.

På noen områder er det store hopp i tilfredshet, for eksempel har tilfredsheten med bibliotektilbudet gått opp fra 73 prosent i 2014 til 90 prosent i år.

Undersøkelsen viser også bedre resultater enn før når det gjelder erfaring med sykehjemstjenesten.

– Det har vært mye fokus på eldreområdet det siste året. Likevel viser undersøkelsen av vi aldri hatt bedre resultater for erfaring med sykehjemstjenesten. Men, vi gir oss ikke der og jobber hver dag for at byen og tjenestene skal bli enda bedre, fortsetter Scharning Lund.

Gode resultater på miljø

Oslos klima- og miljømål er ekstremt ambisiøse. Oslo har mål om å bli en nullutslippsby innen syv år. Jevnt over viser undersøkelsen gode resultater.

– Undersøkelsen viser at veldig mye går riktig vei i Oslo. Byrådet har satset tungt på tiltak som gjør byen bedre å bo i, samtidig som vi tar vare på miljøet. Folk er mer fornøyde med både luftkvalitet, støyforhold og mengden biltrafikk sammenlignet med 2018, og de bruker parkene og friområdene sine mer. Jeg er glad for at det er en stor vekst i hvor fornøyd folk er med tilretteleggingen for fotgjengere og syklister. Vi ser også at en overveldende andel av befolkningen er fornøyd med kollektivtilbudet, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG).

Oppvekst og skole

På oppvekstfeltet er resultatene jevnt over gode. Blant de som har erfaring med tjenester som barnehage, skole, aktivitetsskole og helsestasjon er det godt over halvparten og opp mot 70 prosent som er veldig fornøyde.

– Men vi ser at tilfredsheten, særlig med barnetrinnet og videregående, har gått ned siden forrige undersøkelse. Det er jeg selvsagt ikke glad for. Likevel er jeg ikke overrasket. Tre skoleår med pandemi har satt dype spor, og de unge i Oslo var blant de som ble desidert hardest rammet av smitteverntiltakene. Det er ikke overraskende at dette har innvirkning på innbyggernes og foreldrenes syn på skole, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Hun understreker at kommunen ikke ferdig med å reparere skadene etter pandemien.

– Pandemien var, og er, et forstørrelsesglass på forskjeller. De som sleit mest før, sliter enda mer nå. Og vi vet at mange barn og unge fortsatt bærer preg av å ha mistet flere år med fellesskap og sosial trening. Derfor har vi avsatt betydelige ressurser til tiltak for elevenes læring og trivsel, og vi forsetter dette viktige arbeidet hver eneste dag. Vi har også gitt ekstra bevilgninger gjennom kanaler der vi vet at vi når de som er mest utsatt: skolehelsetjenesten, helsestasjonen og Oslohjelpa, avslutter Sunniva Holmås Eidsvoll.

Les rapporten: Innbyggerundersøkelsen 2023

Pressekontakt

Nina Gopinder Pannu

kommunikasjonsansvarlig byrådsavdeling for finans
Telefon