Statistikk

Her er Oslotrender 2023

Oslotrender 2023 gir en oppdatert statistisk beskrivelse av viktige utviklingstrekk i Oslo kommune.

Aktuelt / Publisert: 27.10.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for finans

Utsikt over Osloby
Bilde: Oslo kommune.

Rapporten berører en rekke ulike områder som er relevante for planleggingen av Oslo kommunes framtidige utvikling. Den skal bidra til at planer og beslutninger bygger på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Tematisk spenner Oslotrender 2023 bredt og inneholder informasjon om alle kommunens sektorer og tjenesteområder.

Arbeidet med Oslotrender er ledet av Byrådsavdeling for finans og kapitlene er skrevet av byrådsavdelingene med bistand fra underliggende virksomheter. Rapporten er bevisst formulert upolitisk. Det er opp til leseren selv å danne seg en mening om hvilken politikk og tiltak som er nødvendig for å fortsette, eller endre utviklingen.

Vi håper Oslotrender vil bidra til økt kunnskap om utviklingen i Oslo og dermed danne et godt utgangspunkt for en kunnskapsbasert debatt og politikk for kommunens tjenester og innbyggere.

God lesning!

Les Oslotrender her.