Barnehage

Gratis barnehage for barn 3-6 år

-Vi kaller tilbudet Språkgruppa. Her utvikler barna norskkunnskapene sine gjennom lek og andre aktiviteter. De blir godt forberedt på møtet med skolen forteller Amela, leder for Språkgruppa.

Aktuelt / Publisert: 15.02.2024

Av Bydel Gamle Oslo

Barn tegner
Bilde: Amanda Jacobsen.

Du trenger ikke å søke om plass for barnet ditt i Språkgruppa og tilbudet er gratis. Her er det bare å komme innom. Vi har åpent mandag - torsdag kl. 09:30-13:30.

De ansatte i barnehagen jobber pedagogisk og er opptatt av at barna skal utvikle seg. Barna som er med i Språkgruppa får nye venner og mange nye opplevelser.

Du som er foresatt blir kjent med andre foreldre. I Språkgruppa får du informasjon om andre tilbud i bydelen og kan stille spørsmål. Barnehagen arrangerer temamøter om ting som foreldre og foresatte er opptatt av.

Hvorfor er det bra for barn å gå i barnehage? Her kan du lese mer.

Har du barn som er 0-2 år? Her kan du lese om Åpen barnehage, som er et gratis barnehagetilbud for denne aldersgruppen.

Amela Keranovic

leder Språkgruppa
Telefon