Barnehage

Gamle Oslo: Hvorfor er barnehage bra for barnet mitt og hva må jeg vite?

I barnehagen leker barn med andre barn, får nye venner og lærer norsk. Mor og far blir kjent med andre foreldre. Her er informasjon om barnehage på norsk, engelsk, somali, arabisk.

Aktuelt / Publisert: 07.02.2024

Av Bydel Gamle Oslo

Barn rundt et bord i barnehage
Bilde: Amanda Jacobsen.
"Åpen barnehage på Tøyen er gratis og jeg har blitt kjent med foreldre i nabolaget. Det kjennes trygt at jeg kan være sammen med barnet mitt i barnehagen."
Mor som bor på Tøyen

Å gå i barnehagen er trygt og lærerikt for de minste barna. Trykk på lenken og se brosjyre med mer informasjon:

Noen foreldre er bekymret for å sende barna sine i barnehage. Nedenfor gir vi svar på spørsmål vi ofte får om barnehage fra foreldre. Hvis du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med oss som jobber med barnehage i Bydel Gamle Oslo, se kontaktinformasjon nederst på siden. Først er det lurt å lese teksten nedenfor.

  • Barnet mitt er for lite til å være uten mor eller far
  • Kan barnet mitt miste morsmålet sitt i barnehagen?
  • Barnehage koster penger, hvordan skal jeg ha råd til det?
  • Hva er forskjell på barnehage og barnevern?
  • Hvordan søker jeg på barnehageplass?

Barnet mitt er for lite til å være uten mor eller far

Åpen barnehage er for barn som er 0-2 år gamle. Her er foreldrene sammen med barna i barnehagen. Barna lærer å leke med andre barn og blir kjent med det norske språket. Foreldrene blir kjent med både de voksne som jobber i barnehagen og foreldrene til de andre barna. Her kan du lese mer om Åpen barnehage i Bydel Gamle Oslo.

Kan barnet mitt miste morsmålet sitt?

Mor og far er de viktigste når et barn skal lære seg språk. I barnehagen vil barna få støtte i sin kultur og i sitt språk, samtidig som de lærer norsk. Barn mellom ett og to år lærer språk mye lettere enn et barn som er eldre. Hvis et barn skal bli trygg i norsk før skolestart og samtidig ivareta morsmålet, er det en stor fordel at barnet lærer seg norsk fra 1-2 års alder.

Ansatte som jobber i barnehagene i bydelen har ulike morsmål og kan flere språk. Bydelen vil hjelpe foreldre med å finne en barnehage med ansatte som kan barnets morsmål. For at bydelen skal kunne hjelpe må foreldrene til barnet ta kontakt med bydelen.

All undervisning i norsk skole foregår på norsk. Hvis barnet har lært både eget morsmål og norsk godt før det begynner på skolen, vil barnet få en bedre start på skolen og ha gode forutsetninger for læring og mestring.

Barnehage koster penger, hvordan skal jeg ha råd til det?

Åpen barnehage i Bydel Gamle Oslo er et gratis tilbud for barn som er 0-2 år.

Du trenger ikke å søke om plass i Åpen barnehage. Dette er tilbud hvor du kan komme innom når det passer deg og barnet ditt.

Her kan du søke om redusert pris på andre typer barnehagetilbud.

Barn og voksen sammen i barnehage
Bilde: Amanda Jacobsen.

Hva er forskjell på barnehage og barnevern?

Barnehage og barnevern er ikke det samme.

Barnehage er et frivillig tilbud. Her skal barna oppleve omsorg, trygghet, glede, vennskap og læring som er tilpasset barnets behov og utviklingsnivå. Alt skjer i nært samarbeid med foreldrene. Barnehagen sitt mandat er å ivareta barnet sammen med foreldrene. Barnehagen forbereder barna til å begynne på skolen, både fordi de lærer godt norsk og fordi de lærer å samarbeide og leke med andre barn og voksne.

For mer informasjon om samarbeid barnehage hjem kan man lese denne brosjyren. (Trykk på lenken og finn informasjon på mange ulike språk).

Barnehage er ikke det samme som barnevernet

Barnevernets oppgave er å ta vare på de mest utsatte barna. Det betyr barn som har det vanskelig. Barnevernet skal beskytte barn mot omsorgssvikt og sikre barn trygghet og utviklingsmuligheter. Her kan du lese mer om barnevernet.

Når og hvordan søker jeg om barnehageplass?

Her kan du lese om hva du må gjøre for å søke barnehageplass og når du må søke.

Har du spørsmål om barnehage i vår bydel? Ta kontakt:

Telefon: 457 33 680 mandag-fredag kl. 10:00-15:00

Se video om hvordan det er å begynne i barnehage.