Plan, bygg og eiendom

Flere ledige bygg snart ute i markedet

– Det er stor aktivitet og flere bygg har allerede fått nytt liv gjennom rehabilitering og salg, sier byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen.

Pressemelding / Publisert: 06.05.2024

Av Byrådsavdeling for byutvikling

Tryvannstårnet
Tryvannstårnet legges ut for salg. Bilde: Dmitry Tkachenko.

To ganger i året oppdateres listen over kommunens ledige bygg. Nå klargjøres flere eiendommer for salg, og allerede i mai vil de første eiendommene bli annonsert.

– Det er viktig med effektiv oppfølging av de ledige eiendommene våre. Det å sørge for riktig bruk eller rask avklaring av eiendommenes framtid, betyr at færre bygg blir stående ledig over tid. Det er viktig at vi unngår forfall og reduserte eiendomsverdier, sier byråden.

Det siste halve året har eiendommer i Kallandveien 4 og Enebakkveien 460 A og B, blitt solgt. I tillegg er ett bygg revet, og to bygg er satt i stand og leid ut. Villa Sorgenfri, i Jørgen Løvlands gate 9, er demontert og lagt på lager, mens Oslobygg jobber videre med rammesøknad og finansiering for gjenoppbygging.

Ved inngangen til mai 2024 står dermed 90 eiendommer med til sammen 193 bygg ledige. Kommunens ledige bygg utgjør rundt tre prosent den samlede kommunale bygningsmassen på rundt 3,8 millioner kvadratmeter.

  • To ganger i året oppdateres listen over kommunens ledige bygg
  • Forrige opptelling var i desember 2023

Dette har skjedd siden sist:

  • Seks eiendommer, med i alt 14 bygg, har gått ut av oversikten
  • Fire eiendommer har kommet til, da disse nylig er blitt ledige
  • Det er meldt at seks eiendommer blir ledige i løpet av de neste seks månedene

Mer informasjon om de ledige byggene og oppdatert oversikt over kommunens ledige bygg (oslo.kommune.no)

Salg i 2024

Eiendoms- og byfornyelsesetaten leder samarbeidet med de øvrige kommunale bygningsforvalterne med formål å få tatt flere ledige bygg i bruk. Nå klargjøres flere eiendommer for salg, og allerede i mai vil de første eiendommene bli annonsert.

– Vi startet med et par utenbys eiendommer i Moss og i Asker og følger etter planen opp med annonsering av Tryvannstårnet, gamle Furuset sykehjem og Skar leir denne sommeren. Senere i år kommer blant annet Drammensveien 225 for salg. Mosseveien 197 og Mosseveien 203 skal også legges ut for salg, gitt politisk godkjenning. Det er en sammensatt og spennende eiendomsportefølje som i løpet av året når markedet, sier etatsdirektør Eskil Bråten i Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Arbeidet med kommunens ledige bygg er et kontinuerlig og dynamisk arbeid.

– Dette arbeidet gir oss en god oversikt over hva som har skjedd siden sist, og hva vi skal prioritere fremover. Byrådet har et særskilt fokus på å selge de byggene kommunen ikke trenger selv og i år kommer flere eiendommer ut i markedet. Nye eiere kan gi disse byggene nytt liv, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen.

Bakgrunn

I 2023 ble det opprettet et eget prosjekt for å intensivere arbeidet med kommunens ledige bygg.

Prosjektet ledes av Eiendoms og byfornyelsesetaten, som sammen med kommunens øvrige bygningsforvaltere (Oslobygg KF, Boligbygg Oslo KF, Kulturetaten og Bymiljøetaten) og Byantikvaren, skal sikre effektiv oppfølging og gjennomføring av tiltak for kommunens ledigstilte bygg.

Prosjektet har ansvar for å følge opp rehabilitering av utvalgte bygg, salg av bygg som ikke lenger er egnet til kommunale formål og riving av bygg i svært dårlig stand og med liten verneinteresse.

I forbindelse med budsjett 2024 er det satt av 125 millioner til prioriterte tiltak for de ledige byggene over de neste fire årene.

Tidligere bruk av byggene er svært sammensatt og eiendommene omfatter blant annet barnehager, barnevernsinstitusjoner, sykehjem, boliger, forsvarsanlegg, krinskastingstårn, fritidseiendommer og hytter og hus i marka.

Byggene ligger geografisk spredt i byens 15 bydeler og syv eiendommer ligger utenbys. Ti av eiendommene ligger i regulerte friområder i marka og på øyene. Det er knyttet bevaringsinteresser til 44 av eiendommene. Mange av byggene har et stort rehabiliteringsbehov, noen har bevaringsverdier og flere av byggene er uegnet for kommunal bruk og krevende å klargjøre for ny bruk av ulike årsaker.

Kontaktpersoner

For byråd for byutvikling James Stove Lorentzen

Kristine Langfjord
Telefon

For Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Lena Nesset
Telefon