Politikk

Fargeveilederen for Oslo er klar

– Vi vil ha en mer fargerik by og ta de historiske Oslo-fargene tilbake i bruk, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen.

Pressemelding / Publisert: 09.09.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Oversikt over hus på Skullerud
Gule, røde og grå hus på Skullerud. Bilde: Oslo kommune.

– Farger skaper identitet og trivsel. Fargeveilederen skal inspirere og gi råd om fargebruk i byen, sier Marcussen.

– I en lang periode har det blitt brukt mye grått og hvitt på nybygg. Det ønsker vi å gjøre noe med. Historisk sett har fargene vært et viktig kjennetegn for Oslo. Vi må ta fargene tilbake i arkitekturen og i bybildet. Folk trives rett og slett med farger rundt seg, sier byråden.

Fargeveilederen er et viktig bidrag til kommunens arkitekturpolitikk som blant annet skal fremme klimavennlig, god arkitektur og gode uterom og møteplasser.

– Fargeveilederen og vedtatt arkitekturpolitikk for Oslo skal inspirere til høy kvalitet i utforming av nye bygg, mer farger, trivelige møteplasser og uterom og en inkluderende arkitektur. Vi legger stor vekt på trivelige byrom, sier Marcussen.

Skal gjøre det enklere å bruke farger

Plan- og bygningsetaten har utarbeidet fargeveilederen med innspill fra ulike fagmiljøer innen farge, arkitektur og bygningsvern. I tillegg har studenter bidratt til fargeregistreringsarbeid som viser det store fargemangfoldet vi har i Oslo.

Håper fargeveilederen vil:

 • inspirere og motivere til å skape en bedre fargekultur i Oslo
 • bidra til å forstå betydningen av samspillet mellom farge og materialitet
 • bidra til at det blir lettere å ta gode fargevalg

Enhetsleder Hanne Terese Støverud i Plan- og bygningsetaten har ledet arbeidsgruppen som har laget veilederen.

Hvem kan ha nytte av veilederen?

Fargeveilederen skal være til inspirasjon og farger skal skape mer lokal identitet.

– Vi mener at alle som har interesse for farger i omgivelsene, kan ha utbytte av veilederen, sier Støverud.

Bygdøy Allé ved Frogner kirke
Gult, lyserødt og hvitt i Bygdøy Allé. Bilde: Oslo kommune.

Både arkitekter, planleggere, huseiere, offentlige og private utbyggere, borettslag og sameier kan ha nytte av å bruke veilederen og følge de fargefaglige rådene. Malere, håndverkere og andre utførende kan bruke veilederen for å veilede i fargevalg og bruk av maleprodukter. En annen målgruppe for veilederen er den kommunale forvaltningen som kan få økt kunnskap om farger i arkitektur og byrom.

– Farger er mer inn i tiden igjen og mange ønsker seg mer fargebruk. Jeg har forventninger om at spesielt de store utbyggerne tar fargeveilederen i bruk og at de jobber med farger i nye prosjekter, sier byråden.

Lokale paletter

Fargeveilederen inneholder råd og gode eksempler. I tillegg har Plan- og bygningsetaten gjort en grundig registreringsjobb og samlet farger til 15 lokale fargepaletter.

– Lokale fargepaletter fra 15 utvalgte områder, geografisk spredte i hele Oslo, med ulik bebyggelsesform, landskap og grøntstruktur, gir et tydelig bilde på fargemangfoldet i byen. Det gir muligheter for en utvikling av lokale fargekarakterer, forteller Støverud.

De 15 lokale fargepalettene kan også ha overføringsverdi til lignende områder i byen. Hun forteller at palettene tar utgangspunkt i fargeregistreringer utført 2021 og 2022. Registeringene får virkelig frem mangfoldet i farge- og materialbruk i byen.

De 15 stedene og områdene er

 • Aleksander Kiellands plass
 • Barcode og Stasjonsallmenningen
 • Bolteløkka
 • Bøler
 • Frogner
 • Gamlebyen
 • Karl Johans gate og Skippergata
 • Løren
 • Majorstua
 • Sagene
 • Skullerud
 • Stovner
 • Tåsen
 • Vækerø
 • Vålerenga

– Med så mange registreringer har vi et godt faglig grunnlag for å kunne snakke om fargene i Oslo, sier Støverud.

Kontaktpersoner

For byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen

Kristine Langfjord, kommunikasjonsrådgiver
E-post: kristine.langfjord@byr.oslo.kommune.no,
Mobil: 95 80 18 59

For Plan- og bygningsetaten

Rolf Rolid, kommunikasjonsrådgiver
E-post: rolf.rolid@pbe.oslo.kommune.no
Mobil: 98 26 63 78