Bolig og sosiale tjenester

Byrådet øker sosialhjelpssatsene

Byrådet foreslår nå et ekstraordinært grep og øker de veiledende satsene for sosialhjelp i Oslo ut 2023, med tilbakevirkende kraft fra 1. juli.

Pressemelding / Publisert: 25.08.2023

Av Byrådsavdeling for sosiale tjenester

– Jeg er bekymret for hva dyrtid og høye priser gjøre med de sosiale forskjellene i byen vår. Vi har fulgt nøye med på hvordan prisvekst og dyrtid har påvirker økonomien til de som har aller minst fra før. Vi ser at det er nødvendig å øke sosialhjelpssatsene denne høsten, sier Usman Mushtaq (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

– Oslo har blitt en dyrere by å leve i løpet av kort tid, og det rammer dem som har minst hardest. Derfor gjør vi nå dette ekstraordinære grepet, for sikre dem i byen vår som trenger det aller mest, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

– Vi utjevner forskjeller ved å sørge for at de som fra før har minst sitter igjen med mer her og nå, og spesielt er det viktig for barnefamilier, sier Sunniva Holmås Eidsvold (SV), byråd for oppvekst og utdanning.

Oslos veiledende satser for sosialhjelp har vært høyere enn statens, og er fortsatt høyere etter at de statlige satsene økte i vår. En årsak er at levekostnadene i Oslo er høyere enn andre steder i landet.

Byrådet er opptatt av at alle sosialhjelpsmottakere skal sikres et forsvarlig livsopphold, og at alle sosialhjelpsmottakere skal få en stønad som er på et rimelig nivå i forhold til levekostnadene. I de nye satsene prioriteres barnefamilier og enslige forsørgere spesielt, slik at barn og unge som lever i husholdninger som mottar sosialhjelp i så liten grad som mulig skal oppleve negative konsekvenser knyttet til familiens økonomiske situasjon.

De nye satsene legges fram for bystyret 30. august.

Foreslåtte veiledende normer for økonomisk sosialhjelp til livsopphold i Oslo fra 1. juli 2023 til 31. desember 2023.

  • Veiledende norm: Nye satser (Gamle satser)
  • Enslig aleneboende: 8 378 (8 214)
  • Ektepar / samboere: 13 147 (12 889)
  • Enslige forsørgere: 9 777 (9 585)
  • Barnetillegg 0-5 år: 3 801 (3 519)
  • Barnetillegg 6-10 år: 3 801 (3 519)
  • Barnetillegg 11-18 år: 5 033 (4 660)
  • Unge hjemmeboende 18-23 år: 5 033 (4 660)
  • Personer i bofellesskap: 6 355 (5 804)

Beløpene er i kroner per måned.

Pressekontakt

Byrådsavdelingen for arbeid og sosiale tjenester

Ingunn Rakstang Eck
Telefon