Egenberedskap

Beredskap i Bydel Alna

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og dem rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Aktuelt / Publisert: 28.11.2023

Av Bydel Alna

Oversiktsbilde av Furuset.
De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Bilde: Eivind Haugstad Kleiven.

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn, der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet.

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv i minst tre døgn.

Vær beredt

De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

Les også: Eksempler på beredskapslager

Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reservelager av det du er mest avhengig av – vann, mat, medisiner og varmekilder – er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.

Slik kan du dekke grunnleggende behov i tre døgn

De grunnleggende behovene som må dekkes de første tre døgnene av en krise er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål.

Har dere det mest nødvendige på plass slik at dere kan klare dere selv i minst tre døgn, er dere rustet for å komme dere gjennom de fleste kriser. Om krisen blir langvarig har dere med disse forberedelsene kjøpt dere tid og rom til å planlegge videre. Samtidig bidrar dere også til at de som trenger det mest kan få hjelp først.

Bydelshuset som knutepunkt ved større kriser

Ved større kriser er det Bydelshuset på Furuset som er knutepunktet for beredskap i Bydel Alna. Men det samme prinsippet gjelder her: Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og dem rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst.

Oppsøk den informasjonen du kan finne selv fra de relevante kildene. I krisesituasjoner er førstehåndsinformasjon som regel alltid det beste.

  • Ved bortfall av elektrisitet bør man oppsøk Elvia for informasjon.
  • Ved bortfall av vann og avløp, oppsøk vann og avløpsetaten bør man oppsøke Vann- og avløpsetaten for informasjon.
  • Ved uønskede hendelser ved ekstremvær bør man oppsøk NVE for informasjon.

Bydelen vil mest sannsynlig ha lagt ut informasjon om situasjonen i våre kanaler. Om det ikke er tilstrekkelig er det Bydelshuset som er oppmøtepunkt ved kriser og uønskede hendelser.