Egenberedskap

Øvelse i regi av Forsvaret i Oslo 15. – 19. april

Øvelsen er en del av Heimevernets årlige øvinger. Det vil være aktivitet i fem bydeler: Alna, Gamle Oslo, Bjerke, Grorud og Søndre Nordstrand.

Aktuelt / Publisert: 15.04.2024

Av Bydel Alna — Bydel Bjerke — Bydel Gamle Oslo — Bydel Grorud — Bydel Søndre Nordstrand

Heimevernet øver i byen.
Fra 15. til 19. april vil det være en øvelse i regi av Forsvaret i flere områder. Bilde: Heimevernet.

Øvingsområdene vil være skiltet med "militær øvelse pågår" og det vil være personell med gul vest på stedene, som kan svare på henvendelser fra publikum. HV-02 vil gjennomføre nabovarsling der hvor bebyggelse er tett på øvingsområde.

Treningen innebærer at det blir synlige soldater i bybildet og at trafikkavviklingen kan bli påvirket noen steder. Heimevernet vil trene på en slik måte at ulempen for sivilbefolkningen blir minst mulig.

Befolkningen kan møte på patruljer til fots og oppleve mobile veikontrollposter, hvor hensikten er å stoppe og kontrollere biler. Men man ønsker så langt som mulig at dette ikke skal påvirke sivilbefolkningen.

Aktiviteten vil i hovedsak skje på dag- og kveldstid, men kan også forekomme på natten. Heimevernsområdene i Oslo og Akershus må trene i byene for å styrke vår evne til å kunne håndtere trusler og hendelser i urbane omgivelser.

HV-02 har et meget godt samarbeid med kommuneledelse og politi i gjennomføringen av treningen.

Ta kontakt om du har spørsmål til HV-02

Telefon