Byutvikling

Åpning av Hovseter friplass

Hovseter friplass ble åpnet med høytidelig markering. Åpningen ble ledet av Vestre Aker bydelsutvalgs leder og det ble en verdig åpning av den flotte plassen.

Aktuelt / Publisert: 05.06.2024 / 06.06.2024

Av Bydel Vestre Aker

Åpning av Hovseter friplass
Åpning av Hovseter friplass ved Yngvar A. Husebye. Bilde: Pål Sundeng Tønnessen.

Selve friplassen har vært åpen i noen uker. I dag ble den behørlig åpnet med musikk og spennende taler. Det var mange oppmøtte og de kunne glede seg over flotte musikalske innslag fra Steinerskolens musikkorps, Gjallarhorn.

Friplassen er for alle

På tale-listen var det mange spennende personer. Som nevnt over ble det hele ledet av bydelsutvalgets leder Yngvar A. Husebye fra Vestre Aker Høyre. Han hadde med seg bydelsdirektør, Ellen Iren Oldereid. Med på laget var også Høyres byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North, samt representanter fra Bymiljøetaten med etatsdirektør, Gerd Robsahm Kjørven i spissen.

Husebye ønsket i sin tale velkommen og på vegne av bydelen takket han for at den flotte friplassen nå åpnes. Husebye understreket at Bydel Vestre Aker er en bydel med mange barn og unge som deltar i organisert aktivitet, men det er også et stort behov for plasser hvor man kan drive uorganisert idrett.

- Vi må takke byrådet, vi må takke Bymiljøetaten, entreprenører, konsulenter og prosjektansvarlige, og Norges Fri-idrettsforbund som har tenkt ut konseptet. Takk også til våre flotte barnehager og skoler som er her i dag og som kan være her på friplassen fremover, sa Husebye og fortsatte.

- Dette er en gledens dag. Det er utrolig gøy å se så mange glade barn, og jeg håper virkelig denne flotte friplassen vil komme til glede for alle bydelen, sa Husebye.

Vestre Akers egen byråd for kultur- og næring, Anita Leirvik North var også svært glad for åpningen av anlegget. North gratulerte med åpningen av friplassen og sa videre hvor viktig det er med denne typen anlegg. En friplass som dette er et viktig lavterskeltilbud til barn og unge som ikke er en del av den organiserte idretten.

- Vi er svært glade for at friplassen er offisielt åpnet og at det var så mange oppmøtte. Dette er et svært viktig tilbud til barn og unge. Nå har vi fått anlegget på plass og håper mange vil benytte seg av den. Det er veldig viktig at vi lager anlegg som har lav terskel for variert fysisk aktivitet til barn, unge, og voksne, avsluttet North.

Selve snorklippingen fikk byråden æren av, akkompagnert av ivrige barn.

Snor ble klippet ved byråd for kultur og næring, og ivrige barn
Snorklipping ved byråd Anita Leirvik North og ivrige barn flankert av Marianne L'Orsa Kragstad og Tomine Stray Evenbye. Bilde: Pål Sundeng Tønnessen.

Bymiljøetaten forvalter anlegget

Det er Bymiljøetaten som skal forvalte den 2700m2 friplassen med plass til ballspill, turn, klatring, bandy og friidrettsaktiviteter. Selve anleggstypen er det Norges idrettsforbund som har utviklet, og som det fremkommer på etatens nettsider ble friplassen etablert for å bidra til nå hovedmålet i kommunens behovsplan for idrett. Etableringen av friplassen på Hovseter bidrar og til å doble tilbudet av friidrettsbaner i bydelen. Det finnes kun et lignende anlegg ved Ris skole. Les mer om Hovseter friplass på etatens nettsider ved å klikke her.

Bymiljøetatens etatsdirektør, Gerd Robsahm Kjørven og prosjektleder, Christian Grønn var begge tilstede under åpningen. De var begge svært fornøyd med åpningen av plassen og håper den kommer til glede for mange av bydelens og byens innbyggere.

- Dette anlegget har blitt utrolig bra. Vi håper alle vil ta godt vare på friplassen. Vi håper at plassen vil kunne stimulere til uorganisert idrett kombinert med lek for alle barn og unge i bydelen og byen vår, sier Robsahm.

- Nå er friplassen endelig åpnet etter et langt prosjekt som går helt tilbake til 2019. På tross av forsinkelsene er vi utrolig glade for å se at plassen allerede svarer på det behovet plassen er ment for, avslutter Grønn.

Overrekkelse av blomster til Bymiljøetaten. På bildet f.v, Christian Grønn, Gerd Robsahm Kjørven, Anita Leirvik North og Yngvar A. Husebye
Blomster til prosjektleder i Bymiljøetaten. F.v, Christian Grønn, Gerd Robsahm Kjørven, Anita Leirvik North og Yngvar A. Husebye. Bilde: Pål Sundeng Tønnessen.

Frisklivssentralen Vestre Aker

Bydelens egen frisklivssentral var tilstede og tilgjengelige for alle som ønsket tips til aktivitet. Frisklivssentralen kan hjelpe med å komme i gang med fysisk aktivitet og en sunnere livsstil. Vil du vite mer om frisklivssentralens tilbud kan du klikke her.

Frisklivssentralen gleder seg til å benytte seg av friplassen til sine aktiviteter. Dette kunne Rikke Hagen Massafra og Vegard Metzler meddele. Massafra og Metzler er to av sentralens medarbeidere og er svært fornøyd med den nye parken og ønsket den kjærkomment velkommen.

- Dette er et fantastisk tilskudd til Hovseter og bydelen. Frisklivssentralen er har allerede brukt anlegget til sine aktiviteter. Både ansatte og brukere av tilbudet synes anlegget er veldig fint. Dette passer perfekt for den type lavterskeltilbud frisklivssentralen tilbyr og som plassen er ment for, sier Metzler.

- Vi er veldig fornøyd med en idrettspark av så høy kvalitet så nært våre lokaler på Hovseter. Dette er fantastisk både for oss og våre brukere. Vi vil gjerne benytte muligheten til å reklamere for en av våre tilbud der vi bruker friplassen til kondisjonstrening. Vi møtes hver onsdag klokken 10.00 i Hovseterveien 88 og trener kondisjon, blant annet på friplassen. Her kan alle som vil møte opp og bli med på et lavterskel treningstilbud, avslutter en entusiastisk Massafra.

Frisklivssentralen i Vestre Aker. F.v, Rikke Hagen Massafra og Vegard Metzler
Frisklivssentralen i Vestre Aker. F.v, Rikke Hagen Massafra og Vegard Metzler. Bilde: Pål Sundeng Tønnessen.

Lokalt musikalsk innslag

Det hele ble avsluttet med servering av boller og champagne-brus til alle fremmøtte. Gjennom hele arrangementet ble vi også servert flotte musikalske innslag fra unge lovende korpsmusikanter fra Steinerskolens musikkorps, Gjallarhorn. Korpsansvarlig, Halvor Lillo-Stenberg var svært glad for på korpsets vegne for deltakelsen, og på bydelens vegne for åpningen av den flotte plassen.

- Vi er veldig fornøyd med gjennomføringen og svært glade for å få lov til å spille på åpningen av friplassen. Vi synes også plassen er blitt veldig bra og et flott tilskudd til bydelen. Nå gleder vi oss til å kunne bruke friplassen, sa en fornøyd Lillo-Stenberg.

Halvor Lillo-Stenberg foran Gjallarhorn musikkorps
Halvor Lillo-Stenberg og Gjallarhorn musikkorps. Bilde: Pål Sundeng Tønnessen.

Bydelen takker alle for oppmøte og for bidraget til en flott åpning av Hovseter friplass.