Miljø og klima

Vinnerne av Oslo miljøpris 2023 er kåret

Årets tre vinnere av Oslo miljøpris er Stiftelsen BUA som årets frivillige organisasjon, Anne Dubrau som årets grønne innbygger og Resirqel som årets grønne selskap.

Pressemelding / Publisert: 17.08.2023 / Sist oppdatert 17. august 2023

Av Oslo kommune — Bymiljøetaten

Bilde av vinnerne av Oslo miljøpris foran Oslo rådhus
Oslo miljøpris deles ut i Oslo rådhus av Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel. Bilde: Jan Khür.

Oslo miljøpris tildeles én innbygger, én frivillig organisasjon og ett selskap. Det er Oslos egne innbyggere som nominerer kandidater. Vinnerne har nå blitt kåret av årets fagjury. Prisen har blitt delt ut siden 1998, så i år feires 25-års jubileum for Oslo miljøpris.

Prisutdelingsseremonien finner sted i Oslo rådhus 17. august kl. 11.00 - 13.00.

Her er vinnerne av Oslo miljøpris:

Årets grønne innbygger – Anne Dubrau

Prisen for Årets grønne innbygger går til seriegründeren og nabolags-ildsjelen Anne Dubrau. Anne Dubrau har i en årrekke jobbet for bedre miljø, klima og sosial bærekraft i Oslo, og står bak selskaper som Bybi, Epleslang, Vollebekk fabrikker – og nå starter hun opp Nydalen fabrikker.

"Anne Dubrau er en dyktig grønn og sosial entreprenør som får viktige ting til å skje både i næringslivet og i nærmiljøet sitt. Hun skal ha stor takk for sitt sterke engasjement for å ta vare på verdifulle ressurser, redusere forbruket og skape grønne og inkluderende arbeidsplasser. Hun er et grønt forbilde som inspirerer mange og gjør det lettere for folk å leve miljøvennlig", sier Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel (MDG).

Anne Dubrau er også en viktig bidragsyter i nærmiljøet sitt på Holmlia, hvor hun står bak “bærekraftige liv på Holmlia” og har arrangert blant annet klesbyttedager, opprydningsaksjoner og tatt initiativ til både dyrkehager og gavefrie barnebursdager på den lokale skolen. Gjennom små og store initiativer inspirerer hun de rundt seg til å endre sitt forbruksmønster og ta mer miljøvennlige valg i hverdagen.

Anne Dubrau og byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, med blomster og diplom foran Oslo rådhus
Årets grønne innbygger går til seriegründer og nabolags-ildsjelen Anne Dubrau. Bilde: Jan Khür.

Årets frivillige organisasjon – Stiftelsen BUA

Prisen for Årets frivillige organisasjon går til Stiftelsen BUA – en ideell organisasjon som gjør det enklere for barn og unge å bli med på flere og mer varierte sportsaktiviteter, uten å måtte øke forbruket. Gjennom sine frivillige skaper BUA begeistring for og kunnskap om reparasjon, vedlikehold og utlån i mange av Oslos bydeler. BUA har i flere år lagt ned en betydelig innsats for å redusere sosiale forskjeller, bedre folkehelsen og dempe forbrukspresset, og bidrar dermed til en grønnere og mer inkluderende hovedstad.

"BUA får prisen Årets frivillige organisasjon for sitt viktige arbeid med gratis utlån av utstyr som gjør det mulig for alle barn og unge å delta i sport og friluftsliv, uavhengig av lommeboka til foreldrene. BUAs arbeid er et viktig miljøtiltak fordi lett tilgjengelig utstyrsdeling reduserer forbruk og kjøpepress, og i tillegg jobber BUA med reparasjon og opplæring for å forlenge levetiden til utstyret. BUAs frivillige legger ned en stor innsats som bidrar til en grønnere og mer inkluderende hovedstad!" sier miljøbyråden.


Frivillige og ansatte fra BUA Oslo og byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, med blomster og diplom foran Oslo rådhus
Årets frivillige organisasjon går til utlånsorganisasjonen BUA. Bilde: Jan Khür.

Årets grønne selskap – Resirqel

Prisen for Årets grønne selskap går til Resirqel, en rådgiverbedrift med ombruk som spesialfelt. Resirqel har over lang tid satt ombruk på agendaen i bygg- og anleggsbransjen. De står bak en rekke suksessprosjekter i Oslo, slik som “Sirkulær ressurssentral” - en 4500 kvadratmeter stor markedsplass for ombruk av bygningsmaterialer på Økern.

"Resirqel har i mange år har vært en pioner og pådriver for økt ombruk i bygg- og anleggsbransjen. Byggsektoren har et betydelig klimafotavtrykk og det er et stort potensial for mye mer ombruk av brukte materialer. Resirqel har fått til å utvikle nye løsninger for ombruk i industriell skala i godt samarbeid med andre aktører. De gjør en viktig jobb for å få fart på den grønne omstillingen i byggebransjen i Oslo og Norge", sier Sirin Stav.

Gjennom sine mange prosjekter bidrar Resirqel til å løse reelle behov for ombruk, og har blitt en sentral pådriver for sirkulære løsninger og viktige samfunnsendringer. Resirqel satset tidlig på ombruk, og har gjennom å dele av sin kunnskap banet vei for omstillingen til en mer klima- og miljøvennlig bransje.

Ansatte i Resirqel og byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, med blomster og diplom foran Oslo rådhus
Årets grønne selskap går til ombruksspesialistene Resirqel. Bilde: Jan Khür.

Om Oslo miljøpris

Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Med prisen ønsker vi å løfte frem innbyggere, selskaper og organisasjoner som gjør en ekstraordinær innsats for miljøet i Oslo. Oslo miljøpris skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet, og skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet i Oslo er et godt eksempel for andre.

Les mer om Oslo miljøpris her