Miljø og klima

Vinnerne av Oslo miljøpris 2024

Årets tre vinnere av Oslo miljøpris er Østmarkas Venner, Arild Eriksen og Whee! Prisene ble delt ut i Oslo rådhus fredag 14. juni.

Pressemelding / Publisert: 14.06.2024

Av Oslo kommune — Bymiljøetaten

Vinnerne av Oslo miljøpris 2024 og byråd Marit Vea
Oslo miljøpris deles ut i Oslo rådhus av Marit Vea, byråd for miljø og samferdsel. Bilde: Jan Khur.

Oslo kommune deler hvert år ut Oslo miljøpris. Med prisen ønsker vi å løfte frem innbyggere, selskaper og organisasjoner som gjør en ekstraordinær innsats for miljøet i Oslo. Oslo miljøpris skal stimulere til og belønne nytenking og innsats i miljøarbeidet, og skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet i Oslo er et godt eksempel for andre.

Oslo miljøpris deles ut til én innbygger, én frivillig organisasjon og ett selskap. Det er Oslos egne innbyggere som nominerer kandidater. Vinnerne kåres av en fagjury. Rusken-general Boris Hansen var den aller første vinneren av prisen, som ble delt ut i 1998.


Årets grønne innbygger – Arild Eriksen

Prisen for Årets grønne innbygger går til arkitekten Arild Eriksen, som i en årrekke har jobbet for et grønnere og mer inkluderende bymiljø og sosial boligpolitikk i Oslo. I 2018 startet han arkitektkontoret Fragment med utgangspunkt i at byen skal være et godt sted å bo for alle. Stikkord er inkluderende stedsutvikling, den flerfunksjonelle byen, omtanke for landskap og natur, grønne nabofelleskap og levende, sosiale byrom. Han er dessuten en forkjemper for alternative, sosiale boformer med delingsøkonomi som hjørnestein, og for etablering av en tredje boligsektor der det tilrettelegges for at alle skal ha råd til å bo i Oslo.

Arild er en pådriver for at det planlegges for bynatur og urbant landbruk i Oslo og mener vi må ha en mangfoldig by der det er plass til både boliger, dyrking, produksjon og natur. Han har brukt mye tid de siste årene på å starte opp og drive Grorud parsellag, og han bidro i sin tid i oppstarten av det urbane birøkterlaget ByBi.

Arild har utviklet den populære appen Sanke for å inspirere Osloboere til å finne og lage mat av ville vekster og urter i nærnaturen sin. Sanke inneholder også en kartløsning slik at alle kan finne byens offentlige frukttrær og bærbusker som man fritt kan høste fra.

"Arild er en ildsjel som bruker sin fagkompetanse både i og utenfor jobb for å gjøre Oslo til en by som er god å bo i for alle. Han er virkelig et grønt forbilde!"
Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea
Arild Eriksen og byråd Marit Vea
Årets grønne innbygger er arkitekten Arild Eriksen. Bilde: Jan Khur.

Årets frivillige organisasjon – Østmarkas Venner

Prisen for Årets frivillige organisasjon går til Østmarkas Venner, som i nærmere 60 år har jobbet for å bevare Østmarka som natur- og friluftslivsområde og sikre viktige kulturminner for kommende generasjoner.

Høsten 2023 ble Østmarka nasjonalpark og friluftslivsområde opprettet. Da hadde de frivillige i Østmarkas Venner, med leder Helga Gunnarsdottir i spissen, i mer enn 10 år lagt ned utallige timer med faglig, politisk og strategisk arbeid for etablering av nasjonalparken. De sto blant annet på for å vise at store deler av Østmarka har både fantastiske naturverdier, verdifulle kulturminner og er viktig for naturopplevelsen til turfolket.

Med økende innflytting til Oslo og kommunene rundt blir Østmarka stadig mer verdifull som område for rekreasjon og friluftsliv. En nasjonalpark i Østmarka er derfor en fantastisk gave til naturen og til framtidas generasjoner.

"Uten den iherdige innsatsen til Østmarkas Venner er det tvilsomt om nasjonalparken hadde blitt til virkelighet."
Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea
Østmarkas Venner og byråd Marit Vea
Årets frivillige organisasjon er Østmarkas Venner. Bilde: Jan Khur.

Årets grønne selskap – Whee!

Prisen for Årets grønne selskap går til Whee!, som har laget en abonnementsløsning for moderne lastesykler med så stor lastekapasitet at man kan frakte både passasjerer og tunge ting.

Å få folk til å sykle fremfor å ta bilen er et viktig innsatsområde for at Oslo skal være et godt sted å bo og ferdes i. Færre biler på veien betyr mindre forurensning og klimagassutslipp. Men for noen grupper har overgang fra bil til sykkel vist seg å være utfordrende. Særlig småbarnsfamilier er storforbrukere av bil på korte turer som til og fra barnehagen, fritidsaktiviteter, butikker og så videre – rett og slett for å få hverdagen til å gå opp. Lastekapasiteten til moderne lastesykler gjør imidlertid at disse turene kan foregå på sykkel i stedet for bil, og med abonnementsløsningen til Whee! velger mange småbarnsforeldre nå heller sykkelen.

"Whee! har laget en tjeneste som er et reelt alternativ til bil, og som vil få mange flere av Oslos innbyggere til å bruke mer sykkel i hverdagen."
Byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea.
Whee! og byråd Marit Vea
Årets grønne selskap er Whee! Bilde: Jan Khur.