Koronaviruset

5,3 millioner utdelte selvtester i Oslo i år

Siden nyttår har Oslo kommune delt ut 5,3 millioner selvtester til folk som bor og oppholder seg i byen, blant annet gjennom oppsøkende utdeling på viktige knutepunkter og samlingssteder.

Pressemelding / Publisert: 26.04.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

- At så mange selvtester har blitt delt ut innebærer at mange av Oslos innbyggere har sikret seg et godt lager av selvtester hjemme. Vi opplever nå en nedgang i antallet selvtester som blir delt ut, og mange opplyser at de har nok selvtester lagret hjemme, sier Tina Arnesen, koordinator for pandemihåndtering i Helseetaten.

Testene er delt ut av ungdom i arbeid og frivillige som har bistått. Den oppsøkende utdelingen av selvtester er nå trappet ned. Noen bydeler vil fortsette med utdeling av selvtester på sentrale samlingssteder, mens andre går over til en løsning med gratis uthenting på utvalgte lokasjoner.

- Gratis selvtester er tilgjengelig i alle bydeler, og man finner oppdatert informasjon på Oslo kommunes nettsider om hvor man kan få selvtester, fortsetter Tina Arnesen.

Oppbevaring av selvtester hjemme
Som en del av kommunens beredskapsplanlegging vil Oslo beholde 1,4 millioner selvtester i et beredskapslager. I tillegg oppfordrer kommunen alle innbyggerne til å oppbevare noen selvtester hjemme for bruk ved eventuell fremtidig mistanke om smitte.

- Folk blir fortsatt smittet av koronaviruset, og det er vanskelig å si hva som kommer til å skje framover med tanke på utviklingen av pandemien. Kommunen oppfordrer derfor alle til å oppbevare selvtester hjemme slik at de har enkel tilgang til dette ved eventuelt behov, sier kommuneoverlege og fungerende smittevernoverlege Miert Skjoldborg Lindboe.

Selvtestene har lang lagringstid ved korrekt oppbevaring. Selvtester tåler ikke kulde eller frost og skal ikke oppbevares under 2 grader, eller i direkte sollys med temperatur over 30 grader. Selvtestene skal være romtempererte før de brukes.

Oversikt over hvor man kan hente selvtester

Kontakt

Christian Ekker Larsen
kommunikasjonssjef Helseetaten
kommunikasjon@hel.oslo.kommune.no