Koronaviruset

Ikke lenger nødvendig å teste seg

Det er ikke lenger en generell anbefaling for befolkningen om å teste seg for covid-19. Fra og med 2. mai kommer teststasjonene i Oslo kommune til å gradvis stenge.

Pressemelding / Publisert: 02.05.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

- Det går mot en normalisering av hverdagen, og mange har nok kjent på det en stund allerede. I likhet med før pandemien kan vi nå forholde oss til enkle råd: Hold deg hjemme hvis du føler deg syk. Dette gjelder også for det vi kaller nyoppståtte luftveissymptomer, slik som hodepine, tett nese, feber, hoste og sår hals. Hvis du er syk og har behov for helsehjelp kontakter du lege som før. Fortsett med de gode smitteverntiltakene vi har vært flinke til i pandemien - vask hendene og host eller nys i albuekroken eller papirtørkle for å redusere smitte, sier kommuneoverlege og fungerende smittevernoverlege Miert Skjoldborg Lindboe.

I tråd med gjeldende råd vil kommunens testtilbud gradvis trappes ned, og 9. mai er siste dag man kan teste seg på kommunes teststasjoner. Åpningstidene på de ulike lokasjonene vil variere frem til nedstenging, og vil oppdateres på kommunes nettsider.

Innbyggere som ønsker å teste seg for koronasertifikat og i forbindelse med utenlandsreise kan i likhet som før benytte seg av private aktører.

Det vil fortsatt være tilgang på selvtester i bydelene for de som likevel ønsker å teste seg selv.

Ansvaret for å holde seg oppdatert på gjeldende råd og anbefalinger ligger til hver enkelt. Oslo kommunes nettsider vil oppdateres fortløpende med den informasjonen som gjelder til enhver tid.

Kontakt

Le Hang Duong
Strategisk kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 90 68 78 78
E-post: kommunikasjon@hel.oslo.kommune.no