Egenberedskap

Øver på å beskytte Oslos innbyggere

"Øvelse Hovedstad" skjer 12.–15. september. Målet med øvelsen er å trene på krisesituasjoner. Du vil blant annet merke at det er flere militære i byen.

Aktuelt / Publisert: 08.09.2023

Av Byrådslederens kontor — Beredskapsetaten

Patrulje til fots utfører mobil veikontrollpost, hvor hensikten er å stoppe og kontrollere biler.
Innbyggerne kan møte patruljer til fots og oppleve mobile veikontrollposter. Bilde: Heimevernet.

Omtrent 3000 heimevernssoldater vil trene i og rundt Oslo. Øvingen fører til at det blir synlige soldater i bybildet og at trafikkavviklingen kan bli påvirket noen steder.

Øvingen starter natt til 12. september og varer til og med 15. september.

Click here for English version: Training to protect Oslo’s residents

Det vil være øvinger med soldater som patruljerer, gjennomfører veikontroller og sikrer objekter, både på dagtid og om natten. Det kan også være noe løsammunisjon (ildmarkeringsmidler) som vil høres. Dette vil hovedsakelig være aktuelt på dagtid utenfor befolkningstette områder og skal varsles i forkant.

Øvelsene er godt skiltet og merket, slik at det er tydelig for publikum at det er en øvelse.

Minst mulig ulempe for innbyggere

Øvingen skal foregå på en slik måte at ulempen for sivilbefolkningen blir minst mulig.

– Dette er en verdifull øvelse for kommunen for å styrke samvirket med sentrale samarbeidsaktører. Et av de viktigste målene med øvelsen er å tydeliggjøre ansvar, roller og myndighet blant totalforsvarsaktører, samt øve kommunikasjon og evne til koordinering og samarbeid på tvers av etater i regionen, sier beredskapssjefen i Oslo kommune, Ann Kristin Brunborg.

Øver på å beskytte befolkningen

Målet med øvelsen er å utvikle forsvarets evne til å beskytte befolkningen og sikre viktig infrastruktur og samfunnsfunksjoner i en krisesituasjon. Arrangør er Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 (HV-02).

Oslo kommune deltar i øvelsen ved Beredskapsetaten og Oslo Havn.

I tillegg til Heimevernet vil Sivilforsvaret øve med rundt 830 personer. I tillegg deltar personer fra Røde Kors, Statsforvalteren, Viken fylkeskommune, Oslo Havn, Statens vegvesen, Stortinget, Bane NOR med flere.

Hoveddelen av øvingsaktiviteten vil foregå i Oslo, Bærum, Ullensaker og Lillestrøm kommuner.