Natur, kultur og fritid

Vil du skape aktiviteter for barn og unge i Olafiagangen?

Nå kan du søke midler til sommerens aktivisering Olafiagangen – et tiltak for å bidra til at barn og unge på Grønland får en tryggere arena for aktivitet og glede.

Aktuelt / Publisert: 14.02.2024 / 14.02.2024

Av Bydel Gamle Oslo

Bilde av Olafiagangen om kvelden.
Bilde: Foto: Siri Graff / Oslo kommune.

Hva er aktivisering Olafiagangen?
Som en del av områdesatsingen på Grønland, har bydelen satt av 500.000kr til aktiviteter i Olafiagangen sommeren 2024. Aktivitetsperioden er fra mai til august, men det vil være mulig å ha aktivitet i september også.

Maks søknadsbeløp er 150.000kr.

Vi prioriterer aktiviteter som:

 • Er gratis for barn og unge, åpne og inkluderende, med en plan for å nå ut til målgruppen.
 • Gjennomføres i perioden mai til (og med) august.
 • Er gjentakende gjennom sommeren, fremfor frittstående arrangement.

Hvem kan søke?

 • Frivillige lag og organisasjoner
 • Private stiftelser
 • Livssyns-/trossamfunn
 • Foretak med ideelle formål som er registrert i frivillighetsregisteret
 • Sosiale entreprenører

Hva må prosjektbeskrivelsen inneholde?

 • En kort beskrivelse av ideen, planlagte aktiviteter og formålet
 • Antall aktiviteter, når (datoer) og hvor ofte de skal avholdes
 • Hvor mange deltagere man regner med vil delta
 • Plan for rekrutering av deltakere og frivillige
 • Budsjett
 • Bilder som kan brukes til promotering er en fordel, men vil også kunne ettersendes ved eventuell tildeling.

Hvordan søke?

Søknader sendes til: askliliequist.stolan@bgo.oslo.kommune.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt på e-post, eller telefon 45653142

Søknadsfrist: 14. mars

Svar på søknad kan forventes innen 14. april.
Oppdateringer om sommerens tilbud vil bli lagt ut på Bydel Gamle Oslos aktivitetskalender på Friskus.