Koronaviruset

Videregående skoler på gult nivå fra tirsdag 18. mai

Byrådet har i dag forlenget tiltakene i kommunens koronaforskrift til å gjelde til og med 27. mai. Byrådet varsler at det vil komme tilbake til resten av trinn 2 i gjenåpningsplanen i slutten av neste uke. Videregående skole vil gå over til gult nivå for smitteverntiltak fra tirsdag 18. mai. Voksenopplæringen fortsetter på rødt nivå. 

Pressemelding / Publisert: 11.05.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

— Jeg er glad for at smittetallene fortsatt går ned i Oslo. Nedgangen har flatet noe ut så vi må fremdeles gå forsiktig og kontrollert fram, men byrådet mener at det er forsvarlig å holde fast ved planen om å innføre gult nivå i videregående skole neste uke. Samtidig håper vi at massetesting ved 26 av de videregående skolene fra neste uke vil kunne stanse eventuelle utbrudd før de har ført til omfattende smitte. Overgangen til gult nivå kombineres med strenge smitteverntiltak i skolene, og jeg vil oppfordre alle ungdommer, foreldre og lærere til å sørge for at smittevernreglene overholdes så vi kan fortsette å holde skolene åpne fram til sommerferien og gå videre med gjenåpningen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

— Det er nå kun fem uker igjen av skoleåret og elevene på videregående har fått et redusert tilbud i veldig lang tid. De trenger å få så mange dager på skolen som vi kan gi dem. Overgang til gult nivå gjør vi ut fra smittevernfaglige råd. Trenden for smittetallene blant barn og unge sett under ett er fortsatt nedadgående og den generelle situasjonen er fortsatt positiv med stadig flere vaksinerte og nedgang i antall innleggelser. Når vi nå åpner opp litt og litt må vi nok regne med at vi også får se en liten økning i smittetall, men for aldersgruppen 16-19 skjer det i veldig liten grad smitte i skolen. De siste tre ukene har det kun vært ett tilfelle per uke som har hatt skole som antatt smittested mens husstand, ukjent og privat samling er de viktigste, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

— Vi opprettholder rødt nivå i voksenopplæringen. Det er nødvendig for å overholde smittevernforskriftens krav, samtidig som det gir elever og ansatte forutsigbarhet i skolehverdagen, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap).

Massetesting

Utvidet bruk av massetesting er et viktig tiltak for å bidra til å oppdage eventuell smitte tidlig og begrense videre spredning. I uke 18 ble det gjennomført 3485 koronatester av elever og ansatte i videregående skole og kun to av disse var positive. Smittenivået for 16-19 år er nå fortsatt lavere enn når man innførte rødt nivå høsten 2020.

De fleste videregående skoler er i gang med massetesting denne uken. 26 videregående skoler vil være i gang med massetesting fra neste uke. Nå får også flere testveiledere opplæring og fra uke 21 vil ni ungdomsskoler være klare for massetesting.

— Både elever og ansatte understreker viktigheten av å unngå hyppige skifter mellom trafikklys for å sikre mest mulig forutsigbarhet og redusere antall karantener. Det er innspill vi lytter til. Endringene vi nå gjør forventer vi at vil vare frem til skoleslutt i juni. Samtidig har denne pandemien vist oss, gang på gang, at den er svært uforutsigbar. Vi går nå inn i en periode med flere fridager, noe som kan bidra til økt mobilitet og smitte. Derfor er viktig at alle gjør sitt ytterste for å etterleve smittevernreglene, slik at den positive utviklingen kan vedvare, sier Thorkildsen.

De videregående skolene er nå inne i en periode hvor det gjennomføres tentamen/heldagsprøver. Planer for gjennomføring er allerede lagt og det kan være krevende å endre dette på kort varsel. Skolene kan derfor ved behov organisere og gjennomføre disse prøvene som opprinnelig planlagt.

Andre tiltak forlenges

Øvrige tiltak i Oslo forlenges til og med 27. mai. Det betyr at neste del av trinn 2 i gjenåpningsplanen kan bli iverksatt fra 27. mai. Byrådet vil vurdere dette i neste uke og offentliggjøre planene mot slutten av uka.

— Jeg har stor forståelse for at spesielt utelivsbransjen og drivere og brukere av treningssentre er utålmodige nå. Første del av trinn 2 i gjenåpningsplanen ser ut til å ha gått bra, men vi må fortsatt være forsiktige. Hvis smittetallene går i riktig retning bør det være mulig å åpne restauranter, treningssentre, kulturaktører og andre arenaer før mai er omme, sier byrådslederen.

Se endringene i forskriften fra 11. mai (PDF 0,1MB)

Se alle råd og regler i Oslo

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene