Koronaviruset

Videregående skoler i Oslo går til gult nivå

Fra mandag 15. februar går de videregående skolene i Oslo til gult nivå, etter å ha vært på rødt nivå siden 10. november. Tilbudet ved fritidsklubbene gjenåpnes for ungdom i videregående skole og eldre.

Pressemelding / Publisert: 11.02.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Med økt vaksinering, bedre kontroll med importsmitte og lavere smittetall kan vi åpne mer opp. I dag har byrådet derfor besluttet at de videregående skolene i Oslo går til gult nivå på mandag, samtidig som vi gjenåpner fritidsklubbene for ungdom i videregående skole og eldre, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Fra onsdag 3. februar har barnehager, barneskoler og ungdomsskoler vært på gult nivå. Fra mandag følger altså de videregående skolene etter.

– Gult nivå er viktig for elevene, for deres læring og psykiske helse. Vi er bekymret for konsekvensene av å holde skolene på rødt nivå over veldig lang tid, og det krever også at tiltaket både er forholdsmessig og nødvendig. Vi gir likevel skolene en dag eller to ekstra til å klare overgangen, hvis de trenger det, slik at opplegget blir godt nok. Det er krevende å lage gode ukeplaner og vi har forståelse for at situasjonen er svært uforutsigbar og utfordrende for mange. Det er viktig at skolene fortsetter med gode smittevernrutiner slik at skolemiljøet blir trygt for alle, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Vi har trengt noe lengre tid for å vurdere situasjonen for de videregående skolene. Det er større smitterisiko blant de eldre ungdommene og åpne videregående skoler skaper økt mobilitet, siden elevene reiser mer på kryss og tvers av byen. Smittesituasjonen i Oslo fortsetter å utvikle seg i en positiv retning, og de faglige rådene vi får, fra både Folkehelseinstituttet og våre egne fagmiljøer, er tydelige på at det nå er forsvarlig å gå til gult nivå også i videregående, sier Johansen.

Fra mandag 15. februar kan også fritidsklubbene igjen åpne for ungdom i videregående skole og eldre, men med et maksantall på 20 ungdommer i denne aldersgruppen. For barn og ungdom i barne- og ungdomsskolealder videreføres fritidsklubbtilbudet som tidligere uten antallsbegrensning.

– Bydelene ser at det er stort behov for å holde åpent ved fritidstiltakene også for den eldste aldersgruppen. Mange ungdommer har stort behov for å møte venner i trygge omgivelser og ha kontakt med voksne de kjenner fra før og som de stoler på. Vi ser at ungdom samler seg andre steder når klubbene er stengt, noe som kan føre til både uro og smittefare. På klubbene er det mulig å legge til rette for godt smittevern og sosial kontakt i trygge omgivelser, sier byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester Rina Mariann Hansen (Ap).

Byrådslederen understreket på en pressekonferanse tirsdag at tiltaksbyrden som oslofolk nå bærer er tung. Fra neste uke forventes det at det igjen er byrådet som fatter beslutningene om tiltaksnivået i Oslo, etter det det siden starten av januar har vært regjeringen som har bestemt tiltakene på regionalt nivå på Østlandet. Byrådet vil framover vurdere fortløpende om det er rom for ytterligere lettelser i tiltakene i Oslo. Da vil blant annet innendørs fritidsaktiviteter for aldersgruppen i videregående skole stå først i køen.

– Utbrudd av de nye variantene har skapt en mer usikker og uforutsigbar situasjon. Samtidig har den sosiale nedstengingen av Oslo nå vart i tre måneder, med alle de negative konsekvensene det har for folk. Forhåpentlig kan vi i løpet av noen uker åpne for fritidsaktiviteter innendørs for denne aldersgruppen. Vi vil også vurdere flere andre lettelser, men er svært bevisst på at vi ikke må åpne for mye for raskt, sier Raymond Johansen.

Byrådet har i dag forlenget den lokale koronaforskriften til 18. februar, og varsler at det vil gjøres en større gjennomgang av den når den nasjonale forskriften for Oslo ikke gjelder lenger fra neste uke.

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene

Pressekontakt

media@byr.oslo.kommune.no / +47 992 89 090 (kun taleanrop, ikke SMS)