Koronaviruset

Videregående skoler i Oslo fortsetter på rødt nivå

På grunn av usikkerheten knyttet til muterte varianter av koronaviruset fortsetter de videregående skolene i Oslo på rødt nivå i neste uke.

Pressemelding / Publisert: 05.02.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Byrådet startet onsdag en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo, der barnehager, barneskoler og ungdomsskoler gikk fra rødt til gult tiltaksnivå. Bibliotek, enkeltstående butikker og serveringssteder ble gjenåpnet, og det ble igjen mulig å drive innendørs fritidsaktiviteter og idrett for barn og unge (til og med ungdomsskolealder) og organisert aktivitet utendørs for alle under 20 år.

Byrådet har gjennom uken vurdert om de videregående skolene kunne gå til gult nivå fra mandag, men situasjonen er fremdeles så usikker at det foreløpig ikke vurderes som forsvarlig.

– Rådene vi får fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet er klare: situasjonen er fortsatt så usikker at vi bør vente med å gå til gult nivå i videregående skole. Vi lytter til de faglige rådene, og avventer ytterligere lettelser i videregående skole. Vi gjør heller ingen andre lettelser i tiltakene i Oslo nå, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).
Byrådet vurderer situasjonen fortløpende, men avventer foreløpig å gjøre ytterligere lettelser i Oslo.

– Det er større smitterisiko blant de eldre ungdommene og åpne videregående skoler skaper økt mobilitet, siden elevene reiser mer på kryss og tvers av byen. Selv om regjeringen har åpnet for større lettelser for de eldre ungdommene, er altså de statlige helsemyndighetene veldig tydelige i sine anbefalinger til oss om å vente med å gå til gult nivå, sier byrådslederen.

Den positive utviklingen i smittetallene i Oslo har fortsatt denne uken, men utbruddet av det muterte viruset har skapt en mer usikker situasjon. Byrådsleder Johansen understreker at smitte av det muterte viruset ikke nødvendigvis viser seg i Oslos smittetall ennå. Han kommer med en sterk oppfordring til befolkningen i forkant av helgen:

– At vi fortsetter på rødt nivå i videregående skole understreker alvoret i situasjonen. Det som skaper den store usikkerheten er at de nye variantene av viruset er mer smittsomme, men også at smittetallene i dag først og fremst sier noe om situasjonen en god stund tilbake. Det tar tid før ny smitte viser seg i smittetallene. Derfor vil jeg på det sterkeste anmode befolkningen i Oslo om å fortsatt følge de viktigste rådene for å unngå smittespredning: møt færrest mulig, hold deg hjemme og test deg ved symptomer, hold avstand og vær nøye med håndhygienen, sier Raymond Johansen.

Fakta om koronahåndteringen i Oslo kommune

  • Smitten økte kraftig i Oslo etter nyttår. I uke 1 ble 1113 personer registrerte smittet. Siden har smitten sunket. I uke 4 ble 578 personer registrert smitten, og så langt i uke 5 er 302 personer registrert smittet.
  • Oslo kommunen har intensivert arbeidet med testing, isolering, smittesporing og karantene for å bekjempe spredning av de nye variantene av viruset. I områder med det høyeste smittetrykket er det blant annet gjort oppsøkende arbeid for å få flere til å teste seg.
  • Testkapasiteten i Oslo er svært god. Alle som har symptomer eller mistenker at de kan ha vært i kontakt med noen som er smittet bør teste seg. Det er gratis og man får time i løpet av kort tid. Test kan bestilles på nett, og det er også fire teststasjoner som er åpne for drop-in: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/testing-og-provesvar/
  • Det er satt 22 206 vaksinedoser i Oslo. Oslo kommune har kapasitet til å vaksinere opptil 110 000 personer i uken, så det er tilgangen på vaksiner som i stor grad styrer hastigheten på vaksineringen. Så langt har Oslo kommune fått tildelt vaksiner fra Pfizer/BioNTech og Moderna.
  • Oslo kommune driver et omfattende informasjonsarbeid om pandemien, på mange ulike språk. På www.oslo.kommune.no/corona-languages ligger det oppdatert informasjon på 13 ulike språk.

Pressekontakt

media@byr.oslo.kommune.no / +47 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)