Skatt og næring

Vellykket seminar for utelivsnæringen

Næringsetaten inviterte for første gang ansatte i utelivsnæringen til seminar 24. oktober. Tema var hvordan fremtiden ser ut i Oslos utelivsnæring.

Aktuelt / Publisert: 26.10.2023

Av Aktuelt — Næringsetaten

Utelivet er en viktig næring for Oslo, med rundt 1 300 skjenkebevillinger og 17 000 arbeidstakere. Næringsetaten ønsket å skape en møteplass for erfaringsdeling og relasjonsbygging med utelivsaktørene.

- Vi opplever at våre mål i stor grad sammenfaller med utelivsnæringens. For å ha et uteliv som er trygt og seriøst og som styrker byens attraktivitet, må vi jobbe sammen med næringen, sier Britha Røkenes, direktør i Næringsetaten, som forklaring på hvorfor en etat i Oslo kommune inviterte en del av næringslivet til en fagdag.

De fremmøtte fikk høre om Oslos alkoholpolitiske handlingsplan og veien videre. Politiet presenterte utviklingen i kriminalitetsbildet i utelivet. Det var foredrag om seksuell trakassering, ordensvaktopplæring og utelivets rolle i næringsutvikling og innovasjon.


Menn legger igjen mest penger på byen

Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB, hadde analysert kortbruken vår. Til tross for rentehevinger og prisstigning bruker vi stadig mye penger på uteliv og restaurant.

- 20 prosent av kronene som går til uteliv i Norge, legges igjen i Oslo. Menn mellom 20 og 45 år står for 70 prosent av dette, sa Oftedahl.


Mulig fremtidig, årlig arrangement

Det var stor interesse for å delta på seminaret.
- Det ser ut som vi har truffet en nerve med dette initiativet, og tilbakemeldingene tyder på at vi bør gjøre seminar for Oslos utelivsnæring til et fast, årlig arrangement, mener Næringsetatens direktør, Britha Røkenes og avdelingsdirektør Anders Aurmo.