Natur, kultur og fritid

Ungdommen i Alna trives bedre enn landsgjennomsnittet

En stor nasjonal undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at ungdomsskoleelever i Bydel Alna er langt mer tilfreds med livet enn gjennomsnittseleven i både Oslo kommune og på landsbasis.

Aktuelt / Publisert: 17.04.2023

Av Bydel Alna

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Sahra Jaber er leder ved Furuset bibliotek og aktivitetshus.
Sahra Jaber er leder ved Furuset bibliotek og aktivitetshus. Bilde: Eivind Haugstad Kleiven.

Funnene kommer fra en større undersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI), som har sett på hvordan barn og ungdom ser på livet under og etter pandemien.

Mer fornøyd enn landssnittet

FHIs undersøkelse viser at unge i Alna bor trangere enn landsgjennomsnittet, men likevel er det like fornøyde med livet, helsa og skolen som gjennomsnittet både i Oslo og på landsnivå.

Når det kommer til trivsel stikker Bydel Alna seg ut i positiv retning. 56 % av ungdommen i Alna svarer 8 eller mer på en skala fra 0-10, der 10 er det best tenkelige livet. I Oslo og på landsbasis svarer 49 % 8 eller mer.

Gode møteplasser er et annet punkt i undersøkelsen hvor Alna-ungdommen skårer høyere enn landsgjennomsnittet. Fritidsklubber, bibliotek og åpne haller er noen av de møteplassene barn og ungdommer får bruke.

Langsiktig arbeid

– Jeg blir utrolig stolt, men jeg er ikke overrasket. Jeg vet at vi i bydelen har et utrolig godt tilbud for barn og unge, sier Sahra Jaber som er leder ved Furuset bibliotek og aktivitetshus.

Hun forklarer at dette er et felt som det er blitt satset hardt på de siste årene, og det gjenspeiles i budsjettene til bydelen.

– Bydelen vår er helt unike i å prioritere barne- og ungdomstilbudet i bydelen. Dette er tilbud som alltid har blitt skjermet i budsjettkutt, og jeg tror ikke det finnes et annet sted med et så stort tilbud for barn og unge. Vi har en ungdomsklubb ved hver T-banestasjon, forteller Jaber.

Over flere år har det blitt jobbet godt med å skape gode møteplasser for barn- og unge. Men rekruttering av gode barne- og ungdomsarbeidere har vært en like viktig faktor.

– Vi har ikke bare gode fasiliteter, men vi har også satset på å få fram gode ungdomsarbeidere med lokal tilhørighet. De bryr ikke seg bare om stedet de jobber på, men det bryr seg veldig mye om lokalmiljøet – for mange av de har lokal tilknytning. Vi er nødt å jobbe godt med lokalmiljøet for å ha et best mulig tilbud, sier Jaber og trekker frem medvirkning fra ungdommen som en av suksessfaktorene.

– Tilbudene er skreddersydd ungdommenes behov og ønsker. Vi må ha med ungdommene til å forme tilbudet, og medvirkning fra ungdommen er viktig for å forme tilbudene.