Koronaviruset

Strengere smittevern for bygg- og anleggsbransjen i Oslo

Bygg- og anleggsbransjen i Oslo får en forskrift for ivaretakelse av smittevern. Den trer i kraft 2. mars og gjelder til og med 23. mars 2021.

Pressemelding / Publisert: 03.03.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Forskriften gjelder bygg- og anleggsplasser i Oslo kommune, inkludert bygg- og anleggsplasser der Oslo kommune er byggherre. Utover smittevernregler bransjen allerede kjenner godt, er den viktigste bestemmelsen i forskriften at det hovedsakelig ikke skal være mulig å jobbe flere steder. Det er viktig å unngå smittespredning på og mellom byggeplasser. Forskriften tydeliggjør arbeidsgivers ansvar for å følge opp.

Økt testing og smittesporing på byggeplasser

Parallelt med iverksettelse av forskriften vil byrådet forsterke og målrette innsatsen med testing og smitteoppsporing på byggeplasser. Byrådet vil også understreke viktigheten av at arbeidsgivere påser at regelverket for karantene og isolasjon for sine ansatte overholdes. Arbeidstilsynet holder tilsyn på arbeidsplasser for å kontrollere at krav i covid-19 forskriften overholdes. Arbeidstilsynet og Oslo kommune har dialog.

– Vi har en økende smittetrend i Oslo og det har vært smitte på flere byggeplasser. Flere smittetilfeller er knyttet til byggeplasser der ansatte også jobber på andre byggeplasser. Det er også særlig stor risiko knyttet til innkvartering av ansatte som bor trangt, sier Rina Mariann Hansen, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Godt samarbeid med bransjen

– Vi samarbeider godt med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene om testing på kommunale byggeplasser og vil trappe opp for å teste også på private arbeidsplasser. For at kommunen skal få oversikt over smittesituasjonen, og for at de øvrige forsterkede smitteverntiltakene skal få effekt, er det nødvendig at den bransjen hvor det faktisk pågår utbrudd sikrer forsvarlig drift, sier byråden.

Bygger på bransjens egne regler

Tiltakene som innføres bygger på bransjens egne regler. Ved å forskriftsfeste disse kan brudd sanksjoneres. I forskriften legges det også inn krav som kommer i tillegg til anbefalinger gitt i bransjens egen veileder. Det ble gjennomført et møte med Byggenæringens landsforening og Fellesforbundet ved Bygningsarbeidernes Fagforening den 28.februar. Begge aktørene understreker at det er behov for å innføre et strengere regelverk i Oslo i form av en forskrift for smittevern for byggeplasser i Oslo.

Følger opp med stikkprøver og mottak av tips

For å sikre etterlevelse vil Oslo kommune følge opp med stikkprøvekontroll. Vi ønsker også tips hvis noen observerer brudd på reglene. Det er opprettet en egen e-postadresse som det kan meldes til: smitteogbygg@byr.oslo.kommune.no.

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene

Pressekontakt

ingunn.eck@byr.oslo.kommune.no / +47 975 09 187