Skole og utdanning

Sømløs overgang fra barnehage til skole med overgangslæreren Ikran

Skolestart kan være både spennende og litt skummelt for nye elever. Når førsteklassingene begynner på Linderud skole, blir overgangslæreren Ikran med.

Aktuelt / Publisert: 14.08.2023

Av Områdesatsingene i Oslo — Bydel Bjerke

Ikran Ali på lekeplassen på Linderud skole
Ikran er overgangslærer i Bydel Bjerke. Bilde: Pernille Opsahl Coward / Oslo kommune.

Det nærmer seg skolestart og overgangslæreren Ikran gjør seg klar til å ta imot de nye elevene på skolen.

– Jeg har vært til stede i seks ulike barnehager gjennom våren for å bli kjent med barna som begynner på Linderud skole denne høsten, forteller Ikran Ali.

Hun er skolens dedikerte overgangslærer og har hatt rollen siden våren 2022. Siden da har Ikran jobbet like mye i barnehagene som på skolen. Når barna begynner i 1. klasse, følger hun de i klasserommet og utover høsten.

– Hovedfokuset mitt har vært å bli kjent med barna mens de går i barnehagen. Relasjoner skaper trygghet. Dette danner grunnlag for en bedre overgang fra barnehage til skole for flere av barna, sier Ikran.

Hun legger til at vennskap og relasjoner mellom barna også er viktig.

– Vi legger til rette for at barna kan bli kjent med skolestartere fra andre barnehager gjennom førskolegrupper på tvers av barnehagene i bydelen. Gruppene drar på besøk til skolen og nærområdet for å bli kjent med lekeplassen og skolens lokaler i forkant av skolestart.

Mange familier synes overgangen fra barnehage til skole kan være utfordrende. Derfor er overgangslæreren også en trygghet for foreldrene.

– Foreldrene har ofte mange spørsmål i starten av skoleåret. Ettersom de kjenner meg fra barnehagen opplever jeg at terskelen er lavere for å spørre meg om det de lurer på, sier Ikran.

Leken skaper rød tråd

For å sikre en sømløs overgang fra barnehage til skole, jobber Ikran med overgangsobjekter. Dette er leker, sanger, bøker og gjenstander som barna både møter i barnehagen og på skolen.

To barn som leker med plastelina
Overgangsobjekter blir brukt i overgangen fra barnehage til skole. Bilde: Ellen Jarli / Oslo kommune.

– Hos oss er for eksempel bøker som Odd er et egg og Hvordan begynner man på skolen overgangsobjekter, forteller Ikran.

Leker som Hauk og due og Fisken i det røde hav, samt spill som Villkatten og Uno, og sanger som Rock’n roll fiskeboll og BlimE-dansen, skal også bidra til å gjøre overgangen lettere.

Overgangsobjektene er felles for alle skoler og barnehager i bydelen.

– Vi har hatt positive erfaringer med dette så langt, sier Ikran og legger til at leken er viktig for skolestarterne.

Gjennom lekbasert læring får barna mulighet til å fortsette å utforske og lære gjennom lek, samtidig som de tilpasser seg den nye skolehverdagen. Dette bidrar til en mykere overgang og mulighet for å oppleve mestring fra første stund.

– Overgangen fra en leken og mer fri barnehagehverdag til en skoledag med fokus på læring og struktur kan være brå for mange barn. Vi jobber derfor med å inkludere mer lekbasert pedagogikk i skolehverdagen, sier Ikran.

God erfaring med familieklubb

Som overgangslærer har Ikran også ansvar for å arrangere familieklubbsamlinger for skolestarterne. Dette er et tiltak som skal bedre overgangen mellom barnehage og skole.

Familieklubben fungerer som en lavterskel møteplass for barna som går siste år i barnehagen og deres familier.

– Familieklubben består av jevnlige samlinger på skolen før og rett etter skolestart. Målet er å gi alle barna og foreldrene i inntaksområdet til Linderud skole mulighet til å bli kjent med hverandre og skolen i god tid før skolestart, forklarer Ikran.

– Barna kommer fra mange ulike barnehager. Gjennom familieklubben blir både barna og foreldrene tryggere på hverandre.

Dette legger grunnlaget for et inkluderende klasseromsmiljø og bidrar til at skolestarten blir en positiv opplevelse for elevene. I tillegg styrker det samarbeidet mellom Linderud skole og barnehagene i området.

– Samlingene brukes også til å introdusere familiene for fritidstilbud som finnes i skolens nærmiljø og til å gi foreldrene nyttig informasjon om skolen og skolestart i små doser, slik at informasjonen som kommer ved skolestart blir minst mulig overveldende.

Linderud nærmiljøskole

I Bydel Bjerke er det mange barneskoler som ligger i nærheten av hverandre. Med flere valgmuligheter er det en del familier som velger bort nærskolen sin. Bydelen er også kjent med at flere familier synes overgangen fra barnehage til skole kan være utfordrende.

– Både bydelen og skolen ønsket å bedre overgangen, og det med hele familien som målgruppe. Dette er en del av bakgrunnen for at prosjektet Linderud nærmiljøskole ble startet opp, forteller prosjektleder Ananda Magnussen.

Ananda Magnussen står foran en hvit vegg og smiler til kamera
Ananda Magnussen er prosjektleder for Linderud nærmiljøskole. Bilde: Mari Boysen / Oslo kommune.

Overgangen mellom barnehage og skole er et av prosjektets fire satsingsområder. Som et ledd i dette arbeidet ble stillingen som overgangslæreren opprettet.

- Ikran bidrar til å redusere sårbarheten i en kritisk overgang. Flere ansatte, i både barnehagene og på skolen, opplever at overgangsarbeidet er blitt smidigere og mer helhetlig for familiene. Dette gjelder også samarbeidet mellom barnehagene og skolen, forteller Magnussen.

  • «Linderud nærmiljøskole» er et samarbeid mellom Bydel Bjerke, Linderud skole og Utdanningsetaten. Stillingen som overgangslærer ble opprettet som en del av prosjektet.
  • Overgangslæreren jobber i barnehagene gjennom våren, for så å følge med barna over til skolen og Aktivitetsskolen (AKS) før skolestart i august og fram til jul. Dette skal bidra til en tryggere og mer sømløs overgang for barna.
  • Å være en nærmiljøskole betyr å utnytte skolens sentrale rolle i nærmiljøet. For å skape et helhetlig tilbud til barn og unge samarbeider skolen tett med foreldre, bydelstjenester og frivillige.
  • Prosjektet startet opp i mars 2022 og pågår til desember 2023.
  • Prosjektet er finansiert av Områdesatsingene i Oslo ved Delprogram oppvekst og utdanning.


Sammen om skolestart