Byutvikling

Småhusplanen – byrådet inviterer til bredt samarbeid

– Vi inviterer bystyret til et bredt samarbeid om småhusplanen. Det er viktig at vi får et bredt flertall bak planen, slik at småhusplanen står godt i årene framover, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Pressemelding / Publisert: 25.04.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for byutvikling — Byrådsavdeling for utdanning

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Illustrasjon av område for småhusplanen.
Illustrasjon av område for småhusplanen. Bilde: Plan- og bygningsetaten / Oslo kommune.

– Småhusplanen vil gi store føringer for hvordan 28 000 eiendommer kan utvikles. Dette er noe vi må ta hensyn til når vi skal vedta denne planen. Utviklingsmuligheter, vern av grønt og unike områder må veies opp mot hverandre, sier byrådslederen.

– Vi ønsker å sikre mest mulig stabilitet og forutsigbarhet for småhusområdene og derfor inviterer vi bystyret til et samarbeid for å få et bredt flertall bak småhusplanen, sier Johansen.

– Det fremgår av byrådserklæringen at vi skal ta bedre vare på byens småhusområder og hager blant annet gjennom å revidere småhusplanen. Dette er for oss en forutsetning for den dialogen vi skal ha med partiene i bystyret, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

– Det er viktig for oss å få en småhusplan som står seg i mange år framover. Vi ønsker derfor å komme til enighet med bystyrepartiene om tilpasninger, slik at vi får et bredt flertall bak småhusplanen, sier byråd for oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll.

Småhusplanen omfatter rundt 28 000 eiendommer og cirka 40 000 boenheter i Oslo. De flest småhusområdene i byen inngår i planen, men ikke alle.

Byrådet sender den reviderte småhusplanen til bystyret for vedtak.

For byrådsleder Raymond Johansen

Telefon

For byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen

kommunikasjonsrådgiver Kristine Langfjord
Telefon

For byråd for oppvekst Sunniva Holmås Eidsvoll

kommunikasjonsrådgiver Ingrid Lønrusten Rogstad
Telefon