Koronaviruset

Slik vil Oslo kommune dele ut selvtester

Det er for tiden mye smitte og stor etterspørsel etter selvtester i Oslo. Denne uken har Oslo kommune delt ut over 500.000 selvtester som kommunen fikk tildelt fra Helsedirektoratet. Disse skal benyttes i henhold til prioriteringskriteriene satt av nasjonale myndigheter.

Pressemelding / Publisert: 16.12.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Til tross for at Oslo kommune tester på full kapasitet ved våre teststasjoner, er det stor etterspørsel etter selvtester. Det er derfor positivt for innbyggere, arbeidsgivere og for kommunens testkapasitet at vi nå får flere selvtester.

Det er fortsatt et begrenset tilfang av selvtester, og det er derfor blitt etablert en prioriteringsrekkefølge for utdeling av selvtester. De som er prioritert for selvtest vil få beskjed fra kommunen eller sin arbeidsgiver, med informasjon om hvordan man mottar selvtest.

Helseetaten vil koordinere utlevering av selvtester på tvers av kommunen. Bydeler og aktuelle etater har ansvaret for å distribuere selvtester ut i fra følgende prioriteringsrekkefølge som gjelder per 16. desember.

Dette er Oslo kommunes prioriteringer innenfor føringer lagt av Helsedirektoratet. Merk at denne kan endre seg fortløpende:

 1. Samfunnskritisk personell inkludert helse- og omsorgspersonell som er nærkontakter dersom det er vurdert at de må være tilstede på arbeidsplassen – testing hver morgen
 2. Utbruddstesting hjemmetjenesten, institusjoner og omsorgsboliger
 3. Ved symptomer:
  - Barn og unge (7 til 18 år) + (barnehagebarn)
  - Ansatte i helse- og omsorgstjenestene inkludert fastleger, samfunnskritisk personell og i barneverninstitusjoner, psykisk utviklingshemmede o.l.
 4. Jevnlig massetesting barn og unge (1.- 10. trinn) i Osloskolen og jevnlig testing barnehageansatte
 5. Utbruddstesting barnehage og videregående skole
 6. Innreisetesting
 7. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære inn i karantene
 8. Jevnlig testing uvaksinert helsepersonell
 9. Kommunale arbeidsgivere som ønsker tester utover dette til egne ansatte (inkludert lærere)

– At folk som mistenker smitte eller har symptomer tester seg er fortsatt ekstremt viktig for å oppdage, og kontrollere smitten. Derfor jobber vi kontinuerlig med å få tilgang til flere selvtester, slik at disse etterhvert kan deles ut gratis til en større del av befolkningen, sier Helsebyråd Robert Steen.

Oslo kommune presiserer at prioriteringsrekkefølgen kan forandre seg på kort sikt, avhengig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Pressekontakt Helseetaten

E-post: Kommunikasjon@hel.oslo.kommune.no

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene