Koronaviruset

Slik skal massetesting på barnetrinnet foregå

Fredag 24. september starter elevene på barnetrinnet med regelmessige selvtester. Da er alle 90 000 elevene i Osloskolen med på massetestingen.

Pressemelding / Publisert: 22.09.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

De rundt 47 000 elevene på 1.-7. trinn oppfordres til å teste seg to dager i uken, på tirsdager og fredager. Unntaket er elever som har hatt korona de siste 12 månedene og de som er fullvaksinert. Selvtestene blir sendt ut til alle barneskolene i løpet av dagen.

– Vi er glade for at vi nå kan utvide massetesting til også å gjelde barnetrinnet. Erfaringene fra ungdomsskolen, videregående og voksenopplæringen er positive. Smitten går ned nå, og elevene kan være mer i klasserommet, sier utdanningsdirektør Marte Gerhardsen.

Fakta om massetestingen

  • Alle elever i Osloskolen kan teste seg fast og regelmessig, to ganger i uka.
  • Elevene tester seg selv på faste dager. Alle elevene på skolen må teste seg på de samme dagene.
  • På barnetrinnet tester alle elevene seg hjemme, med bistand fra foresatte.
  • På ungdomstrinnet, videregående og voksenopplæring velger skolene om de vil organisere at elevene tester seg på skolen eller sende testene hjem med elevene.
  • Massetestingen av de 90.000 elever varer i alle fall til og med høstferien.
  • Elevene skal også gjennomføre testingen i høstferien.
  • Testen er frivillig, og vi oppfordrer alle elever til å gjennomføre testen.

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene