Byutvikling

Slik bidrar Gravplassetaten til naturmangfold i byen

På Vestre gravlund bruker gartnere og ungdom sensommerdagene på å restaurere gamle gravfelt. Det gjør de både for gravlundens besøkende og for et yrende dyreliv.

Aktuelt / Publisert: 29.08.2023

Av Byrådsavdeling for byutvikling — Plan- og bygningsetaten

Gartner Magnus Gommerud Nielsen steller på gravplassen.
Gartner Magnus Gommerud Nielsen. Bilde: Camilla S. Storvollen.

– I løpet av to uker skal disse gamle gravfeltene forvandles til flotte, frodige felt.

Magnus Gommerud Nielsen er gartner på Vestre gravlund. Han er opptatt av å plante trær, busker og stauder som er gunstige for både insekter, dyr og mennesker. Han viser kombinasjonen av busker, stauder og små trær, som er nøye gjennomtenkt av gartneren.

– Alle disse er viktige for pollinerende insekter. De blomstrer til ulik tid, slik at vi har blomstring allerede fra april og helt frem til oktober, sier Nielsen.

Han forteller at forbipasserende og besøkende setter stor pris på at det ser ordentlig og pent ut.

– I tillegg bidrar vi til naturmangfoldet på gravplassen og i byen generelt.

"Vi får alle noe ut av samarbeidet. For oss som etat, som får trær av Oslotrær, for ungdommene som deltar i prosjektet og får arbeidserfaring, og for Oslotrær og Oslo kommune, som får et grønt løft."
Magne Hustavenes, direktør Gravplassetaten

Samerbeider om flere trær

– Vi forvalter fem prosent av Oslos grøntareal, og har et stort etterslep når det kommer til å plante nye trær, der gamle har dødd ut. Så dette er et veldig viktig initiativ for oss i Gravplassetaten, sier han.

Han trekker frem samarbeidet med Oslotrær som et viktig ledd i arbeidet for å sikre at trærne blir prioritert i etaten.

– Uten dette initiativet hadde vi ikke kunnet prioritert å replante trær og plante nye trær der vi ser at det trengs for å gjenskape både det arkitektoniske på en gravplass, men også for å skape det miljøet vi har ansvar for.

Han mener samarbeidet er unikt fordi alle som deltar er vinnere.

– Vi får alle noe ut av samarbeidet. For oss som etat, som får trær av Oslotrær, for ungdommene som deltar i prosjektet og får arbeidserfaring, og for Oslotrær og Oslo kommune, som får et grønt løft.

Les mer om Oslotrær og den store treplantingsdugnaden her

Direktør i Gravplassetaten, Magne Hustavenes, mener det er viktig for etatens arbeid og prioriteringer å være en del av Oslotrær-dugnaden.
Direktør i Gravplassetaten, Magne Hustavenes, mener det er viktig for etatens arbeid og prioriteringer å være en del av Oslotrær-dugnaden. Bilde: Camilla S. Storvollen.

Viktig for å sikre at trær prioriteres

Oslotrær, som er Oslo kommunes satsing på planting av trær, har samarbeidet med Gravplassetaten om flere prosjekter de siste årene. Direktør Magne Hustavenes forteller at det er viktig for etaten å være en del av Oslotrær-dugnaden.

Bilal har sommerjobb i prosjektet.
Bilal har sommerjobb i prosjektet. Bilde: Camilla S. Storvollen.

Stolt av å få bidra

I samarbeid med Oslotrær har Magnus fått med seg ungdommer fra flere bydeler, som en del av deres sommerjobb. I dette prosjektet har han med seg ungdom fra bydel Vestre Aker og bydel Grorud.

Han skryter av hvor fort de lærer og hvor nøye og pent de utfører arbeidet. En av dem som jobber med restaureringen på Vestre gravlund er Bilal.

– Sammen med kollegene mine har vi gravd og plantet her i løpet av de siste to ukene, sier han.

Han setter pris på å få bidra til å gjøre det finere og grønnere på gravlunden.

– Nå som klimakrisen har blitt et stort verdensproblem, slik vi så med uværet Hans, blir jeg stolt av å få bidra med å plante trær, og gjøre situasjonen bedre, sier Bilal.