OXLO

Foreslår Oslove som samisk navn på Oslo

Byrådet ønsker å styrke og synliggjøre den samiske kulturen og samenes plass i Oslo. Nå sendes forslag til samisk navn på byen og kommunen ut på høring.

Pressemelding / Publisert: 22.06.2023

Av Byrådsavdeling for kultur og næring

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Det samiske flagget heises på samenes dag foran Rådhuset.
Det samiske flagget heises på samenes dag foran Rådhuset. Bilde: Sturlason.

– Vi er stolte av mangfoldet i Oslo, og spesielt vår store samiske befolkning. Vi har hatt en grundig prosess hvor det har vært viktig for byrådet å lytte til den samiske befolkningen her, sier Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Byrådet sender nå disse forslagene på høring:

  • Oslo bystyre vedtar som samisk stedsnavn på byen: Oslove.
  • Oslo kommune søker Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om følgende navn på Oslo kommune: Sørsamisk: Osloven tjïelte, lulesamisk: Oslo suohkan og nordsamisk: Oslo suohkan eller Oslo gielda.

Les mer om høringsforslaget her. Fristen for tilbakemeldinger er 23. august 2023.

– Fornorskingspolitikken har hatt enorme konsekvenser for synligheten til norske samer, og rapporten fra sannhets- og forsoningskommisjonen viste at fornorskinga fortsatt pågår. Å vedta et offisielt samisk stedsnavn på Oslo handler om å synliggjøre at vi er hovedstad i et land der samene er landets urbefolkning, sier Gamal.

Pressekontakt

Beate Svenningen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon