OXLO

Foreslår Oslove som samisk navn på Oslo

Byrådet ønsker å styrke og synliggjøre den samiske kulturen og samenes plass i Oslo. Nå sendes forslag til samisk navn på byen og kommunen ut på høring.

Pressemelding / Publisert: 22.06.2023

Av Byrådsavdeling for kultur og næring

Det samiske flagget heises på samenes dag foran Rådhuset.
Det samiske flagget heises på samenes dag foran Rådhuset. Bilde: Sturlason.

– Vi er stolte av mangfoldet i Oslo, og spesielt vår store samiske befolkning. Vi har hatt en grundig prosess hvor det har vært viktig for byrådet å lytte til den samiske befolkningen her, sier Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Byrådet sender nå disse forslagene på høring:

  • Oslo bystyre vedtar som samisk stedsnavn på byen: Oslove.
  • Oslo kommune søker Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) om følgende navn på Oslo kommune: Sørsamisk: Osloven tjïelte, lulesamisk: Oslo suohkan og nordsamisk: Oslo suohkan eller Oslo gielda.

Les mer om høringsforslaget her. Fristen for tilbakemeldinger er 23. august 2023.

– Fornorskingspolitikken har hatt enorme konsekvenser for synligheten til norske samer, og rapporten fra sannhets- og forsoningskommisjonen viste at fornorskinga fortsatt pågår. Å vedta et offisielt samisk stedsnavn på Oslo handler om å synliggjøre at vi er hovedstad i et land der samene er landets urbefolkning, sier Gamal.

Pressekontakt

Beate Svenningen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon