Politikk

Saker behandlet i byrådet 4. april

Byrådet behandlet blant annet et forslag om å omregulere Opplandgata 2 på Vålerenga.

Saker i byrådet / Publisert: 21.03.2024 / 04.04.2024

Av Byrådslederens kontor

Byråder behandler saker i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Regulering, Opplandgata 2, Bydel Gamle Oslo

Byrådet skal behandle et forslag om å omregulere Opplandgata 2 på Vålerenga. Målet med reguleringen er å legge til rette for boliger, med utadrettet virksomhet i første etasje, i et nytt bygg på eiendommen. Det er foreslått bygg i 4 etasjer, pluss loft. Byantikvaren fremmer alternativt forslag, med gjenoppføring av en sveitserbygning som ble revet i 2014, og vern av eksisterende murgård.

Byrådet ber bystyret om å vedta Byantikvarens forslag.

Regulering, Engebråten skole, Bydel Nordre Aker

Forslag om å omregulere Neptunveien 28 for å legge til rette for en permanent 8-parallell ungdomsskole, en ny 4-parallell barneskole og en flerbrukshall, i tillegg til å videreføre eksisterende omsorgsboliger og barnehage.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Oslos deltakelse i biogass Oslofjord

Oslo kommune har siden 2018 deltatt i det regionale samarbeidsnettverket «Biogass Oslofjord» sammen med Viken fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Byrådet vedtok å ikke videreføre deltakelse i nettverket.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.