Politikk

Saker i byrådet 28. november og 30. november

Byrådet behandlet blant annet en sak om å utvide arealet for grunnskolen i Bjørvika.

Saker i byrådet / Publisert: 21.11.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråder behandler saker i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Søknad om fritak for eiendomsskatt i 2021 – 2023

Saken gjelder søknader om fritak for eiendomsskatt for fem eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som “tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten”.

Søknadene gjelder disse fem eiendommene: Øvre Disen velforenings samfunnshus, Foreningen Nordens hovedkontor for kultur, Giskehagen Grendelags barnehage, Oslo tennisklubbs idrettsbygg og Ekebergveien 243 AS’ del av eiendom til kultur.

Regulering for Lillevannsveien 57 B, Bydel Vestre Aker

Forslagsstiller Stig Eidem foreslår å omregulere planområdet for å gjøre det mulig med en ny enebolig i tillegg til den eksisterende boligen på eiendommen.

Planområdet ligger på Voksenkollen, ved Skogen t-banestasjon.

Nye nemnder for eiendomsskatt

I forbindelse med oppstart av ny bystyreperiode må to nemder for eiendomsskatt oppnevnes på nytt.

Det skal oppnevnes medlemmer til sakkyndig nemd for taksering av eiendom til eiendomsskatteformål og til sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt.

Utvide arealet for grunnskole i Bjørvika

I forbindelse med etablering av ny grunnskole i Bjørvika på felt D2, ble det behov for å utvide arealet for skoletomten.

Denne saken gjelder forhåndstiltredelsesavtale mellom grunneierne HAV Eiendom AS, D5 Lohavn AS og Prosjekt D5 Bjørvika AS og Oslo kommune. Avtalen sikrer Oslo kommune tomt til Bjørvika skole med tiltredelse den 1. januar 2024. Det betyr at kommunen kan komme i gang med sin bygging, som er planlagt til april 2024.

Byrådet ber bystyret om å vedta avtalen.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Ekspropriere for gjennomføring av reguleringsplan for Fornebubanen – Bestum

Saken gjelder permanent ekspropriering av et lite areal av boligeiendom på overflaten og volum i undergrunnen for å gjennomføre byggingen av Fornebubanen.

Kommunen har ikke lyktes å komme til enighet med grunneier om frivillig avtale, da kommunens tilbud ikke er akseptert.

Forskrift om tilskudd til tilgjengelighetstiltak

Saken gjelder ikrafttredelse av forskrift om tilskudd til tilgjengelighetstiltak i borettslag, sameier og boligaksjeselskap.

Det foreslås at den nye forskriften trer i kraft fra 1. desember 2023.

Byrådet vedtok forskriften.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.