Politikk

Saker behandlet i byrådet 18. april

Byrådet behandlet blant annet en sak om å forlenge avtalene for Holmenkollen som nasjonalanlegg for ski.

Saker i byrådet / Publisert: 11.04.2024 / 18.04.2024

Av Byrådslederens kontor

Byrådene er samlet rundt bordet på byrådens møterom.
Byråder behandler saker i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Holmenkollen som nasjonalanlegg

Holmenkollen er nasjonalanlegg for ski nordiske grener og for skiskyting. Gjeldende avtaler utløper 30. juni 2024. Byrådet anbefaler å forlenge avtalene med ett år, i samsvar med Kultur- og likestillingsdepartementets anmodning.

Byrådet ber bystyret om å godkjenne avtalene.

Leieavtale om Kakkelovnskroken 3, Bydel Grorud

Saken gjelder en leiekontrakt mellom Oslo kommune og Økologibygget AS, om leie av lokaler i Kakkelovnskroken 3. Lokalene skal brukes til tannklinikk.

Byrådet ber bystyret om å godkjenne leieavtalen.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Vertskommuneavtale om fartøyvern

Det er tidligere vedtatt en samarbeidsavtale med Akershus fylkeskommune om fartøyvern. Denne saken gjelder videredelegering av myndighet til Byantikvaren.

Byrådet vedtok å delegere fullmakt til byråd for byutvikling.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.