Politikk

Saker behandlet i byråd 9. november

Byrådet behandlet et høringssvar til en forskrift om bruk av lærlinger.

Saker i byrådet / Publisert: 09.11.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråder behandler saker i møte.
Byråd i byrådsmøte (fra høyre): Eirik Lae Solberg, Hallstein Bjercke, James Stove Lorentzen, Julie Remen Midtgarden og Saliba Andreas Korkunc. Bilde: Sturlason.

Saker som avgjøres av byrådet

Høring: Forslag til endringer i forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter

Kunnskapsdepartementet har sendt ut høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.

Høringsnotatet inneholder blant annet forslag om å innføre et krav om at minst ti prosent, og alltid minst én person, av de som deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten, skal være en lærling, når det er et særlig behov for læreplasser i lærefaget.

Se saken

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.