Byutvikling

Rydder opp i kommunens ledige bygg

– Vi har fått en god og samlet oversikt over alle kommunens ledige bygg og er godt i gang med det nye prosjektet. Planene for de fleste byggene er klare, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Pressemelding / Publisert: 09.05.2023 / 10.05.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for byutvikling

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Grønn slette på Hovedøya.
Fire krutthus på Hovedøya er blant kommunens ledige bygg. Illustrasjonsbilde fra Hovedøya. Bilde: Kristian Skalland Moen / Oslo kommune.

Tidligere i år ble det opprettet et eget prosjekt for å intensivere arbeidet med kommunens ledige bygg.

Etter gjennomgangen, hvor kommunens behov er vurdert for hvert enkelt bygg, er det anbefalt tiltak for de aller fleste byggene. Blant annet anbefales 45 bygg beholdt og rehabilitert til kommunal bruk eller privat utleie. 26 av eiendommene er anbefalt solgt, og til sammen 19 eiendommer er anbefalt revet.

– Allerede i år vil noen bygg rives, noen planlegger vi å legge ut for salg og noen starter vi med å rehabilitere. Salgsinntektene fra de byggene vi selger skal gå til rehabilitering av de byggene vi skal beholde, sier byråden.

Ulike typer bygg

Byggene er av ulik karakter og omfatter blant annet eldre hytter i marka, Tryvannstårnet, Skar leir og krutthus på Hovedøya. Byggene ligger spredt i byens 15 bydeler og syv eiendommer ligger utenbys. Ti av eiendommene ligger i regulerte friområder i marka og på øyene. Det er knyttet bevaringsinteresser til 41 av eiendommene.

Oversikt over kommunens ledige bygg (PDF).

Typiske kjennetegn for de ledigstilte byggene er at mange av byggene:

  • har stått ledige lenge
  • har stort rehabiliteringsbehov
  • har bevaringsverdier
  • er ofte uegnet for kommunal bruk og/eller er krevende å klargjøre for ny bruk/utleie

I budsjett 2023 innarbeidet byrådet 125 millioner til prioriterte tiltak for de ledige byggene over de neste fire årene.

– Vi har en god plan for dette langsiktige arbeidet og er allerede godt i gang med flere prosesser. I år har prosjektet fokus på å klargjøre flere eiendommer for salg og etter planen legger vi blant annet ut Tryvannstårnet for salg mot slutten av 2023, sier Eskil Bråten, direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten som leder prosjektet.

Økt forfall i tomme bygg

Andre aktuelle eiendommer som kommer for salg er ledige bygg i Asker og flere boliger langs Mosseveien, så fort fradeling er gjennomført og allmenheten er sikret tilgang til strandsonen.

– I tillegg til at det er uheldig i seg selv at bygg blir stående tomme over tid, betyr det også økt forfall og reduserte eiendomsverdier. Det er derfor vi nå har satt av ekstra midler til dette arbeidet. Istandsetting og bruk av eksisterende bygg har dessuten en viktig miljøeffekt da alternativet ofte vil være investeringer i ny bygningsmasse, sier Marcussen.

Per mai 2023 står til sammen 96 eiendommer med totalt 197 bygg ledige.

  • Samlet bruttoareal er omtrent 150 000 kvadratmeter.
  • Kommunens ledigstilte bygg utgjør omtrent tre prosent av den samlede kommunale bygningsmassen.
  • Den samlede kommunale bygningsmassen er på rundt 3,8 millioner kvadratmeter.

Prosjektside: Kommunens ledige bygg

Prosjektet ledes av Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som sammen med kommunens øvrige bygningsforvaltere og Byantikvaren, skal sikre effektiv gjennomføring og oppfølging av tiltak for kommunens ledigstilte bygg. Prosjektet har ansvar for å følge opp rehabilitering av utvalgte bygg, salg av bygg som ikke lenger er egnet til kommunale formål og riving av bygg i svært dårlig stand og med liten verneinteresse.

Pressekontakt for byråd for byutvikling

Kommunikasjonsrådgiver Ingvild Hancke Øgstad
Telefon

Pressekontakt for Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonssjef Lena Nesset
Telefon