Koronaviruset

Partene enige om ny avtale: mer enn dobler overtidsbetaling for sykepleiere

Byråd for finans Einar Wilhelmsen kommer med gode nyheter til ansatte i Oslo kommune som jobber med korona: Partene har inngått avtale om ekstraordinær overtidsbetaling for de som står i førstelinje i pandemibekjempelsen.

Pressemelding / Publisert: 22.12.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Ansatte i kommunen gjør en helt fantastisk innsats under koronapandemien, og har strekt seg langt over tid. Dessverre er det ikke over ennå. Jeg er skikkelig glad for at partene har lykkes med å bli enige om en veldig god avtale, sier byråd for finans Einar Wilhelmsen.

Avtalen gjelder fra i dag, 22. desember 2021, og ut april 2022.

– Vi håper at dette vil være en ekstra motivasjon. Vi mer enn dobler overtidsbetalinga og utvider adgangen til å bruke overtid, med mest mulig bruk av frivillighet, sier byråd for finans Einar Wilhelmsen.

– Det vi gjør her er å strekke ut en hånd til alle de som har stått på i førstelinje over tid i pandemien, som blant annet lærere, sjukepleiere og barnehageansatte. Dette er mer enn applaus, og det er jeg skikkelig glad for, sier Wilhelmsen.

Kommunen og forhandlingssammenslutningene ble 22.12.2021 enige om avtale om utvidet kompensasjon for overtid og merarbeid i forbindelse med koronapandemien. Avtalen er inngått på bakgrunn av behov for å mobilisere arbeidskraft for å sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester under den pågående koronapandemien og tilhørende vaksinering. Videre har mange ansatte stått i en krevende arbeidssituasjon over lang tid på grunn av pandemien.

Følgende virksomheter omfattes av avtalen:

  • Utdanningsetaten
  • Barne- og familieetaten
  • Velferdsetaten
  • Helseetaten
  • Sykehjemsetaten
  • Bydelene

I avtalen er det lagt vekt på at det så langt det lar seg gjøre skal benyttes ansatte som ønsker å jobbe merarbeid/overtid.

Arbeidstidsordningene skal være slik at de ansatte ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, jf. arbeidsmiljøloven § 10-2 (1). Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig, jf. fellesbestemmelsene § 11.1. første ledd.

Partene understreker i avtalen viktigheten av at ledere og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser knyttet til bruk av avtalen, og at man sammen finner løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien (PDF, 01MB).

Pressekontakt

Kristin Antonsen Brenna, byrådssekretær finans

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene