Natur, kultur og fritid

På jobb for trærne

Ungdom over hele Oslo går nå ut i en etterlengtet sommerferie. For noen av dem betyr skoleslutt starten på en ny og spennende periode. Sammen med arborister og profesjonelle gartnere gjør de seg klare for en sommer på jobb for trærne og byen.

Aktuelt / Publisert: 26.06.2023

Av Byrådsavdeling for byutvikling — Plan- og bygningsetaten

Gir ungdom verdifull jobb: Prosjektet Oslotrær samarbeider med mange bydeler om å sysselsette ungdom, arbeidsledere og unge voksne til å vanne og skjøtte trær.
Gir ungdom verdifull jobb: Prosjektet Oslotrær samarbeider med mange bydeler om å sysselsette ungdom, arbeidsledere og unge voksne til å vanne og skjøtte trær. Bilde: Grow medielab.

—Først handlet det så klart om pengene, men etter hvert som jeg har lært mer om trær og dyrking har jeg fått det som en hobby.

Det forteller Sanjay (18). Han er en av mange ungdommer som har en viktig jobb å gjøre i sommer.

—Jeg synes det er gøy å inspirere folk til å plante trær! Når man går langs gata med venner og kan si “se, denne har jeg planta!”. Da får man litt mestringsfølelse. Det er veldig gøy!

En viktig jobb

Ungdom i sommerjobb har mange viktige og varierte oppgaver for byen og nærmiljøet. Trær skal plantes, vannes og skjøttes. I nabolag, barnehager, eldrehjem, skolehager, borettslag, turveier og store og små parker.

—Med den tørken vi har i år, og med vannrestriksjoner, så er alle turene ungdommene tar med vann rundt i hele byen helt avgjørende for at byens trær skal ha det godt og klare seg.

Det forteller Hanne Johnsrud, som er prosjektleder for Oslotrær.

I tillegg til å vanne trær, skal ungdommer i mange bydeler kartlegge nye plantesteder og snakke med innbyggere om ønsker. Noen av dem skal også plante trær i løpet av sommeren, sensommeren og høsten.

Oslotrær er Oslo kommunens satsing på treplanting og initiativ til en storstilt treplantingsdugnad, i samarbeid med blant annet næringsliv og byens innbyggere. Prosjektet koordineres av Bykuben (Oslos senter for byøkologi) og skal bidra til økt grad av treplanting i kommunens egne prosjekter, løfte frem betydningen av natur i byen og skape ønske om økt treplanting blant innbyggere og privat næringsliv.

Les mer om Oslotrær ved å følge denne lenken

Gir et langsiktig perspektiv

Johnsrud ser ringvirkningene av at ungdom får erfaring med treplanting gjennom sommerjobb i bydelene.

—Treplanting gir praktisk arbeidserfaring med meningsfulle oppgaver, hvor ungdommene lærer å tenke et par skritt fremover og ikke minst hvordan man samarbeider.

Hun trekker frem at selve plantingen er en liten del av jobben. Ungdommene tar del i forberedelser i forkant, og får opplæring om vanning og skjøtsel i etterkant.

—Disse arbeidsoppgavene har betydning utover den praktiske arbeidserfaringen med trær. Ungdommene bidrar til å gjøre nabolaget bedre, og får samtidig erfaring i å møte og samarbeide med andre aktører, som barnehager, borettslag eller nærmiljøhager.

Hun forteller at sommerjobbene kan være en forsmak på videre yrkesvalg for noen.

—For mange av ungdommene ser vi at dette er et første møte med å jobbe ute, og en mulighet til å få smaken på grønne yrker hvor det er behov for flere som vil ta utdanning og videre jobb, sier hun.

Åpnet dørene til grønt nettverk

En av ungdommene som har fått mye ut av sommerjobb for bydelen, er Yousef Hjelde Elmofty. Da han startet i jobben i UngDyrk i bydel Grorud i fjor sommer fikk han erfare hvordan det var å lede en ungdomsgruppe for første gang.

—Jeg hadde allerede gått gartnerlinja og hadde dyrket planteinteressen en stund på egenhånd, men dette var første gangen anledningen bød seg til å jobbe med noe relatert til det jeg var interessert i, sier han.

Gjennom jobben i UngDyrk ble han del av et tverrfaglig, kommunalt nettverk der alle jobber for å gjøre Oslo grønnere. Han ble involvert i Oslotrær-prosjektet og lærte om hvordan det jobbes med å plante trær i byen.

—Jobben i Oslotrær og UngDyrk har fått meg til å reflektere mer bevisst rundt byøkologi og viktigheten av å plante trær for å sikre en intakt og økologisk robust bynatur, til menneskers og andre arters gode.

Til høsten skal han studere biologi ved Universitetet i Oslo, og han ser frem til å ta et dypdykk inn i plantenes verden.

Erfaringene fra UngDyrk og Oslotrær-prosjektet gjorde at Yousef Hjelde Elmofty ble en del av et tverrfaglig nettverk for å gjøre Oslo grønnere.
Erfaringene fra UngDyrk og Oslotrær-prosjektet gjorde at Yousef Hjelde Elmofty ble en del av et tverrfaglig nettverk for å gjøre Oslo grønnere. Bilde: Camilla Storvollen / Bykuben.
"Jobben har fått meg til å reflektere mer bevisst rundt byøkologi og viktigheten av å plante trær for å sikre en intakt og økologisk robust bynatur, til menneskers og andre arters gode."
Yousef Hjelde Elmofty, UngDyrk

Viktig satsing

Sommerjobb for ungdom er en viktig satsing i Oslo kommune og prosjektet Oslotrær samarbeider med mange bydeler om å sysselsette ungdom, arbeidsledere og unge voksne til å vanne og skjøtte trær. Det er bydelene selv som ansetter ungdommene, som får lønn etter Oslo kommunes lønnsregulativ, basert på alder.

—Vi ser at mange av ungdommene søker seg tilbake. De starter sesongen med et oppfriskningskurs, og tar mye ansvar selv utover sesongen for vedlikehold av trær og utplanting, og oppfølging av nye ungdommer. De utvikler seg både faglig og personlig, sier Johnsrud

Noen av bydelene Oslotrær samarbeider med har hatt mulighet til å ansette ungdom på deltid gjennom hele sesongen. Det håper Johnsrud det blir flere av.

—Det er mange fordeler med det. Treplanting krever oppfølging og langsiktighet, og det skaper en kontinuitet både for bydelene og ungdommene, så vi håper en slik satsing kan styrkes fremover.

Håper satsingen styrkes:  – Treplanting krever oppfølging og langsiktighet, og det skaper en kontinuitet både for bydelene og ungdommene, så vi håper en slik satsing kan styrkes fremover. Det sier prosjektleder for Oslotrær, Hanne Johnsrud.
—Treplanting krever oppfølging og langsiktighet, og det skaper en kontinuitet både for bydelene og ungdommene, Det sier prosjektleder for Oslotrær, Hanne Johnsrud. Bilde: Maja Ljungberg Bjåland / Bykuben.

Fruktbart samarbeid med bydelene

Da Omar Gamal var byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester tok han initiativ til å koble treplantingsdugnaden Oslotrær sammen med satsingen på jobb for ungdom.

—Dette var starten på det som skulle bli et veldig godt og viktig samarbeid mellom bydelenes Jobb for ungdom og Oslotrær, forteller Halfrid Mytting Hagemoen, som koordinerer samarbeidet med bydelene.

Hun kan fortelle at flere hundre ungdommer i Oslos bydeler siden 2020 har tatt del i treplantingsdugnaden gjennom sommerjobber, deltidsjobber, som arbeidsledere og trevoktere

—I løpet av disse årene har vi sammen laget nye arenaer for bydelene og arbeidsgivere, nettverk for bydeler, kurs, møter, deling og samarbeid rundt logistikk, trær, ungdomsledelse og mye mer, forteller hun.


Halfrid Mytting Hagemoen forteller at Oslotrær har etablert gode samarbeid med bydelene for å kople treplantingsdugnaden sammen med jobb for ungdom.
Halfrid Mytting Hagemoen forteller at Oslotrær har etablert gode samarbeid med bydelene for å kople treplantingsdugnaden sammen med jobb for ungdom. Bilde: Maja Ljungberg Bjåland / Bykuben.

Oslotrær samarbeider med blant annet Bymiljøetaten, Gravplassetaten, Områdesatsingene i Oslo, besøksgårder, fritidsklubber og kommunale virksomheter som stiller med arbeidsoppgaver, trær og prosjekter der ungdom ansettes

—Det har blitt en fin familie av kommunale og ikke-kommunale aktører som sammen ønsker å legge til rette for gode arbeidsoppgaver for ungdom og unge voksne, til glede for byen, nærmiljøet, mennesker og natur, sier hun og legger til

—Det er ekstra gledelig å høre fra ungdom som ikke helt vet hva de ønsker for framtida, at de ser både jobb og utdanningsmuligheter her og en bransje som står og venter på både lærlinger og nye kollegaer.

Planting i Ulvenhagen.
I Ulvenhagen plantet Lukas og Mia flere frukttrær, til glede for besøkende på gravlunden på Ulven. Ulvenhagen nærmiljøhage har de siste årene hatt ungdommer fra flere bydeler i sommerjobb. Bilde: Maja Ljungberg Bjåland / Bykuben.

Skaper mestring, fellesskap og framtidstro

Hagemoen ser hvordan disse prosjektene skaper fellesskap og mestring, og trekker frem et av initiativene i bydel Stovner som eksempel.

—En av de virkelig godt organiserte initiativene der treplanting og jobb for ungdom er en suksess, er Lif laga på Stovner. Det er et godt eksempel på hvor styrkende og sammensveisede denne jobben kan være. Det er fint å jobbe sammen med aktører og organisasjoner som legger til rette for at ungdom kan lære, utvikle seg og ta del i den bærekraftige utviklingen Oslo er helt avhengig av.

En av mange ungdommer som har vært med på å plante trær gjennom arbeidet i Lif Laga, er Sahil. For henne har treplantingen satt spor.

—Det handler jo ikke om å bare å plante et tre, men også å passe på det. Du skaper et nytt liv, du tar vare på det gjennom hele prosessen, sier Sahil i Lif Laga.

Det å få være med på å plante og ta vare på trær er meningsfullt, og kan skape en unik arena for vennskap, mestring og fellesskap. Det kom tydelig frem i rapporten om Jobb for ungdom for 2022. Her har mange fortalt hva jobben har betydd for dem.

Her kan du lese rapporten med fortellinger fra hele byen