Miljø og klima

Ungdommer gjør Frogner grønnere

I tre dager har ungdommer fra Bydel Frogner plantet trær i sitt eget nærmiljø. Det har gitt gode opplevelser.

Aktuelt / Publisert: 18.08.2023

Av Bydel Frogner

Oslotrærprosjektet
Margrethe og Ludvik i full sving med planting av frukttrær. Bilde: Nammam Mustafa.

Frem til 2030 skal det plantes 100.000 trær i hovedstaden. Det skal bidra til å øke treplantingen i Oslo og løfte frem betydningen av natur i byen. Les mer om Oslotrær.

-Målet er å plante 100.000 trær i Oslo innen 2030, sier Nammam Wahid Mustafa, prosjektleder i Bydel Frogner.

Prosjektet Oslotrær er en dugnad som skal få hele Oslo med på å plante trær og koordineres av Bykuben – Oslos senter for byøkologi. Les mer om Bykuben.

Felles for trærne som skal plantes fram mot 2030, er at de plantes i én av Oslos 15 bydeler.

Viktig at de bryr seg om miljøet

I samarbeid med Oslos bydeler og områdesatsning bidrar Oslotrær også til praktisk jobberfaring og grønne arbeidsmuligheter for ungdom – gjennom sommerjobb med planting av trær i sitt nærmiljø.

- Kravet er at de ansatte må bo i Bydel Frogner for å få denne jobben, sier Mustafa.

Mustafa har ansvar for gjennomføringen i Bydel Frogner og forteller at de startet i fjor med å plante i underkant av 30 trær i bydelens parker og nærområder.

To av ungdommene som var med i fjor, er også med i år. Men det er ingen krav til erfaring rundt botanikk eller miljøarbeid, ifølge prosjektlederen.

-Det er fint at noen fra i fjor også deltar i år, siden de allerede har litt erfaring. Men de må ikke ha vært med tidligere. Det viktigste er at de bryr seg om miljøet, påpeker hun.

Frukttrær og glade barn

I år har seks ungdommer gjennom tre dager plantet plomme- og epletrær i barnehager og ved omsorgsboliger i Bydel Frogner. Barnehagene Hakkespetten, Tinkern Kanvas, Skillebekk og Gydas vei får kortreist frukt i årene som kommer.

-Vi har tenkt at frukttrær i barnehagene er fint, slik at barna også kan benytte veksten - i tillegg til at områdene blir grønnere, sier Mustafa.

I Bydel Frogner har dette vært noen lærerike dager for de unge treplanterne.

- Bra og lærerikt, sier Ahmed Said (17). Han er en av seks lokale ungdommer som i tre dager har beriket bydelen med grønne vekster.

Det å tjene penger og samtidig bidra i sitt eget nærmiljø, er en gjennomgående oppsummering fra ungdommene.

Nærmiljøet setter også stor pris på jobben som har blitt gjort.

- Vi så jo hvor glade barna i barnehagene ble. Det var koselig, sier Margrethe Haugseth (17).

Gode opplevelser og lærdom

I tillegg til disiplin og struktur, har jobben gitt de midlertidige gartnerne mange gode opplevelser.

- Det er bra ellers tenker jeg – å lære å plante et tre, skyter Ludvik Lund (17) inn. Det er fint å kunne og det er veldig fint å ha trær, synes jeg.

Og investering i trærne er helt nødvendig for å takle klimaendringene. De bidrar til å filtrere lufta, kjøle ned byen, fange opp regnvann og er viktige levesteder for dyr og innsekter. I tillegg har trær en positiv effekt på vår fysiske og mentale helse.

Jobben ungdommene har gjort i nærmiljøet er derfor veldig viktig for bydelens videre utvikling.

Samtidig peker Ludvik på målet om at 100.000 trær skal plantes innen 2030.

- Noen må jo plante dem, sier han.

Er dette noe dere kunne vært med på til neste år?

- Ja! kommer det ganske samstemt fra hele gjengen.

Bortsett fra at været kunne vært bedre, er ungdommene klare på at dette er noe de også kunne tenke seg å være med på igjen.

De peker på det å kunne jobbe med klima og miljø i sitt eget nærmiljø som givende - og at arbeidet man gjør er med på å gjøre en forskjell for den fremtidige bydelsutviklingen.

Bli med på dugnaden

Selv om Oslo kommune, sammen med bydelene, har et stort ansvar for å opprettholde det grønne nærmiljøet, er bare en liten del av byens arealer forvaltet av kommunen. Det meste forvaltes av hageeiere, borettslag eller store eiendomsforvaltere.

Derfor er det svært viktig at disse private eierne forstår viktigheten av trærne og tar del i dugnaden for å opprettholde det grønne nærmiljøet.

Håpet er at Oslotrær fører til at flere av Oslos innbyggere ser muligheten og får muligheten til å delta.

Du kan følge Oslotrær på Instagram her.

Oslotrærprosjektet på Frogner.
Prosjektleder Nammam er fornøyd med ungdommens innsats. Bilde: Ole-Petter Spaun.
Oslotrærprosjektet på Frogner.
Ludvik vanner et nyplantet epletre. Bilde: Nammam Mustafa.
"- Vi så jo hvor glade barna i barnehagene ble. Det var koselig."
Margrethe Haugseth (17)