Koronaviruset

Oslos vaksineplan er klar

Byrådet har i dag lagt fram en plan for hvordan befolkningen i Oslo skal vaksineres mot koronaviruset.

Pressemelding / Publisert: 18.12.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Innholdet i denne pressemeldingen kan være utdatert. Se Råd og regler i Oslo for hvilke tiltak som gjelder.

– Koronapandemien har forandret verden og utfordret alt vi trodde vi kunne ta for gitt. Selv om vi fortsatt må leve lenge med strenge restriksjoner, markerer vaksinen starten på slutten for pandemien. Vi skal gjøre alt vi kan for å vaksinere flest mulig raskest mulig, samtidig som vi fortsetter å styre byen trygt gjennom pandemien, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Det vil kunne komme 2,5 millioner doser i Norge i første halvår 2021, hvorav en stor andel vil komme i første kvartal. Dette er nok til å vaksinere 1,25 millioner nordmenn, tilsvarende 70 prosent av alle i risikogruppen og helsepersonell som jobber med pasientkontakt. Oslo kan forvente å få et antall vaksiner basert på anslag av antall personer i risikogruppene, men det er fortsatt noe usikkerhet rundt leveringstidspunkt og mengde.

– Vi vil starte med å vaksinere beboere på sykehjem og fortsetter deretter trinnvis helt til de yngste får vaksinen tidligst til sommeren. Kommunen vil kontakte hver enkelt innbygger når det er deres tur for vaksinering, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Les mer om koronavaksinasjon i Oslo

Last ned Handlingsplan for Covid-19 vaksinering i Oslo (PDF 1,7MB)

Vil vaksinere trinnvis

Kommunen baserer vaksinasjonen på nasjonale retningslinjer og anbefalinger for vaksinasjon, og vil dele vaksinasjonen inn i fire trinn:

  1. I første trinn skal Oslos 4100 beboerne ved sykehjem vaksineres. Vaksineringen for denne gruppen ser ut til å komme i gang før nyttår avhengig av når vaksinen er godkjent og på plass i landet.
  2. I andre trinn vil de eldre over 65 år bli vaksinert, en gruppe som utgjør rundt 80 000 innbyggere. Kommunen vil begynner med de eldste og går nedover, fordelt på femårspuljer.
  3. I tredje trinn vil innbyggere i alderen 18-64 med risiko for alvorlig sykdom og død få tilbud om vaksine. I denne fasen vil fastlegene kunne bidra i vaksinasjonsarbeidet i større grad.
  4. Resten av innbyggerne over 18 år vil stå igjen til vaksinering i siste fase. Dette vil trolig være aktuelt tidligst nærmere sommeren 2021.

Vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom. Oslo kommune forbereder seg på at det er Pfizer/BioNTech-vaksinen som kommer til Oslo først.

Oppretter faste vaksinasjonssteder

Oslo kommune vil opprette et vaksinasjonssted i hver bydel for å sikre tilstrekkelig nærhet til befolkningen. Hvert vaksinasjonssted skal kunne bygge opp kapasitet til inntil 4 200 vaksinasjoner per uke avhengig av bydelens størrelse og alderssammensetning.

For å sikre tilstrekkelig kapasitet dersom større mengder vaksiner blir tilgjengelig for kommunen samtidig, vil kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å opprette inntil fire større vaksinasjonssentre. Kapasitet skaleres da ut fra mengder vaksine som er tilgjengelig for Oslo kommune.

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene

Pressekontakt for byrådsleder Raymond Johansen

Pressetelefon: 992 89 090, media@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakt for helsebyrådet

Byrådsavdeling for eldre, helse og innbyggertjenester

Pressekontakter