Koronaviruset

Oslos skjenkesteder kan åpne fra 1. juni

Byrådet i Oslo har i dag besluttet at også rene skjenkesteder kan starte sin virksomhet igjen fra 1. juni. Oslo kommune følger dermed Helse- og omsorgsdepartementets varslede forskriftsendring.

Pressemelding / Publisert: 26.05.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Vi publiserer jevnlig oppdateringer over tiltak mot og håndtering av koronasmitte. Innholdet i denne pressemeldingen kan derfor være utdatert.

— Vi går ut med informasjon og ny veileder til bransjen allerede i dag, selv om departementet ikke formelt har vedtatt forskriften om at rene skjenkesteder kan åpne igjen. Det er viktig at bransjen får forberedt gjenåpningen på en forsvarlig måte, sier Victoria Marie Evensen (Ap), næringsbyråd i Oslo.

Kravet til bordservering og sitteplasser, samt 1-metersregelen opprettholdes også for skjenkesteder uten matservering i den nasjonale forskriften.

— Jeg er veldig glad for at også rene skjenkestedene kan åpne dørene igjen. Den delen av serveringsbransjen som har kunnet holde åpent, har gjort en formidabel jobb med å legge til rette for at både gjester og ansatte kan overholde smittevernsreglene. Vi forventer det samme fra rene skjenkesteder, sier Evensen.

Oslo kommune opprettholder kravene om registrering, risikovurdering og åpningstider.

— Erfaringen til nå er at det er mer krevende å opprettholde godt smittevern med høyt alkoholkonsum. Dette har også Smittevernoverlegen vært tydelig på. Vi beholder derfor dagens skjenketid til 23.30, men vil gjøre nye smittevernsvurderinger frem mot og igjennom sommeren, sier Evensen, næringsbyråd i Oslo.

Dette er de nasjonale krav til serveringssteder

  • Bordservering eller sitteplasser
  • Servering av mat skal ikke skje som buffet
  • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas
  • Det skal utarbeides rutiner for god hygiene og godt renhold, og sørges for at disse rutinene blir overholdt
  • Det skal sørges for at besøkende og personell kan holde minst 1 meter avstand til personer i annen husstand

Generelle nasjonale anbefalinger som får anvendelse for serveringssteder

  • Det bør ikke være mer enn maksimalt 20 personer samlet i en gruppe.
  • Det bør være minst 1 meter avstand mellom personer, også innad i en gruppe, med mindre disse er del av samme husstand.

Dette er de kommunale krav til serverings- og skjenkesteder

  • Kun de som har registrert seg hos Næringsetaten kan skjenke alkohol
  • Det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern
  • Skjenketid til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00.

Byrådet vil endre sin forskrift i tråd med og fra det tidspunkt staten endrer sin Covid 19-forskrift for rene skjenkesteder.

Pressekontakt

Ninja Sandemose