Politikk

Oslobudsjettet 2021: Plass til flere barn og unge i idretten

Byrådet opprettholder det høye investeringsnivået for idrettsanlegg, og styrker Oslo idrettskrets arbeid med idrett for alle. – Idretten er den mest populære organiserte fritidsaktiviteten blant barn og unge i Oslo. Samtidig har Oslo Norges dårligste dekning av idrettsanlegg, og det er store forskjeller mellom de ulike delene av byen, sier Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Pressemelding / Publisert: 23.09.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Det er et stort press på byens idrettsanlegg, og stor aktivitet medfører også høy slitasje. For å legge til rette for økt fysisk aktivitet og fortsatt høy idrettsdeltakelse hvor alle som vil kan delta, er det behov for å fortsette å bygge nye idrettsanlegg over hele byen, og sørge for vedlikehold og rehabilitering av eksisterende anlegg.

Byrådet styrker samarbeider med Oslo idrettskrets om å legge til rette for et mer inkluderende idrettstilbud til barn og unge. Treningstid og tilskudd til idrettslag skal i større grad premiere lag og klubber som jobber aktivt for å inkludere flere.

– Idretten driver et viktig arbeid for å få flere med. Jeg er glad for at idretten i Oslo jobber for å rekruttere bredere og også hvordan gjøre det billigere for barn og unge å drive med idrett, sier Gamal.

Siden 2016 har byrådet foretatt et vesentlig temposkifte i bygging av anlegg, og det bygges flere bad, flerbrukshaller og fotballbaner de neste årene. Det skal investeres 5,8 milliarder i nye anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg i tiden framover. Sammen med budsjettforslaget for 2021 legger byrådet fram for bystyret en ny Behovsplan for idrett og friluftsliv for årene 2021–2030.

– Gjennom behovsplanen får vi innsikt i hvor behovene for anlegg er størst. Dette er viktig for våreprioriteringer, sier Gamal.

Idrettsanlegg som er ventet ferdigstilt i 2021

 • Rehabilitering Ekebergsletta
 • Rehabilitere 6 kunstgressbaner og bygge en ny 7’er kunstgressbane på Manglerud
 • Ekeberg servicebygg
 • Rehabilitering Rommensletta klubbhus
 • Oppgradering Vulkan flerbrukshall

Idrettsanlegg vedtatt igangsatt, som vil være under bygging/gjennomføring i 2021

 • Nye Tøyenbadet med flerbrukshall
 • Manglerud bad
 • Korsvoll flerbrukshall
 • Majorstuen flerbrukshall
 • Tokerud flerbrukshall

Prosjekter som er under planlegging/prosjektering og er aktuelle for oppstart i 2021–22

 • Valle Hovin kunstis forberedt for fremtidig hall
 • Stovner bad
 • Dælenenga flerbrukshall med kampsport
 • Løren flerbrukshall og aktivitetspark
 • Forprosjekt rehabilitering/nybygg Løren ishall
 • Forprosjekt rehabilitering og videreutvikling av Frognerbadet
 • Forprosjekt Jordal betongskateanlegg

Prosjektene nye Valle Hovin kunstis, Stovner bad og Dælenenga flerbrukshall med kampsport blir høsten 2020 kvalitetssikret eksternt. Byrådet kommer tilbake til bystyret når prosjektene er ferdig kvalitetssikret.

Pressekontakt

Byrådssekretær Solveig Tesdal
Telefon: 928 60 633
E-post: solveig.tesdal@oslo.kommune.no

Kommunikasjonsrådgiver Beate Svenningsen
Telefon: 918 85 142
E-post: beate.svenningsen@byr.oslo.kommune.no