Politikk

Oslobudsjettet 2021: Oslo vil ha enda mer IKT-kompetanse i «eget hus»

Da pandemien kom, bidro det digitale utviklermiljøet i Oslo med nye systemer som var viktig for smittevernarbeidet. Byrådet vil satse mer på digitale ferdigheter «under eget tak».

Pressemelding / Publisert: 23.09.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Oslo Origo skal sikre innbyggerne gode og nødvendige digitaltjenester, og redusere behovet for kjøp av eksterne konsulenttjenester. Nå vil byrådet styrke etatens arbeid med å skape enkle, personlige og treffsikre digitaltjenester til beste for byens innbyggere.

– Origo-miljøet er helt avgjørende for hvordan vi utvikler oss som en moderne by med effektiv og god tilgang til våre tjenester, Samtidig reduserer vi behovet for kjøp av eksterne konsulenttjenester betraktelig ved å ha et sterk IKT-miljø under eget tak, sier Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester.

I budsjettforslag for 2021 øker byrådet driftstilskuddet til Oslo Origo med over 10 millioner kroner. For økonomiplanperioden foreslår byrådet å øke bevilgningene til Origo med over 60 millioner til drift og ansettelser og 100 millioner i investeringer.

– Verdien av å bygge et sterkt digitalt utviklermiljø i kommunen er enorm. Oslo Origo var den digitale muskelen vi trengte da pandemien rammet oss. Vi fikk raskt på plass de løsningene vi trengte for å møte innbyggeres behov og gjøre det lettere for helsearbeiderne å løse sine oppgaver. Dette hadde vi aldri fått til så raskt og effektivt dersom vi måtte ha kjøpt tjenester bit for bit fra eksterne miljøer, sier Steen.

Fakta om Oslo Origo

  • Etablert som prosjekt i 2017. Kommunal etat siden 01.01.2020.
  • 95 ansatte som er organisert i tverrfaglige team.
  • Har som mål å løse innbyggeres behov for tjenester uavhengig av offentlig sektors organisering.

Kontakt

Byrådsavdeling for eldre, helse og innbyggertjenester

Pressekontakter