Politikk

Oslobudsjettet 2021: Byrådet innfører ny bostøtteordning – ingen skal betale gjengs leie

Byrådet foreslår i budsjettet for 2021 at dagens kommunale bostøtteordning avvikles og erstattes av to nye bostøtteordninger.

Pressemelding / Publisert: 23.09.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– De nye ordningene vil føre til at ingen leietakere i kommunale boliger vil betale gjengs leie og flere leietakere vil få økt kjøpekraft, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester.

Bystyret har bedt byrådet om å vurdere at dagens modell for fastsettelse av husleie sees i kombinasjon med personrettede støtteordninger. I budsjettet for 2021 foreslår byrådet at modellen med gjengs leie skal være utgangspunkt for de fleste leieforhold i kommunale boliger, slik at leietakerne fortsatt får det juridiske vernet denne modellen gir. Likevel skal ingen måtte betale husleienivået som gjengs leie egentlig forutsetter.

– Dette sikrer leietakerne i kommunale boliger et nødvendig rettsvern og lavere leie. I tillegg sikrer det Boligbygg en finansiering som ivaretar standarden på de kommunale boligene og et godt bomiljø, sier byråd Rina Mariann Hansen.

Innfører to nye støtteordninger

Byrådet foreslår at det i løpet av 2022 innføres to nye kommunale bostøtter: Oslobostøtta og Kommunal bostøtte. Oslobostøtta vil gi alle som leier en kommunal bolig en prosentvis reduksjon i gjengs leie på 8 prosent, med unntak av leietakere som har subsidiert husleie og leietakere i Omsorg+. Den nye kommunale bostøtta vil være en behovsprøvd bostøtte hvor inntekter og husleie avgjør hvor mye støtte den enkelte kan få.

De nye bostøttene vil gi bedre økonomi til de av våre leietakere som har en inntekt på et nivå hvor de burde kunne klare seg uten økonomisk sosialhjelp. Personer med uføretrygd og alderspensjon er eksempler på leietakere som vil få bedre økonomi, i likhet med personer som har arbeidsinntekt, eller andre med høyere trygdeytelser. Med det som er foreslått, vil flere klare seg uten sosialhjelp.

Husleien i de kommunale boligene har vært fryst halve 2019 og gjennom 2020. Byrådet foreslår å oppheve frys av husleien fra 1.1.2021. Dette er viktig for å sikre at Boligbygg har finansiering til å sørge for gode bomiljø for beboerne. For å kompensere for en husleieøkning som vil komme som følge av dette foreslår byrådet en overgangsordning fra 2021 til nye bostøtteordninger er på plass. Som en del av tilleggsinnstillingen til budsjettet for 2021, vil byrådet legge frem forslag til en overgangsordning.

Pressekontakt

Kommunikasjonsrådgiver Kristine Dahl
Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester
E-post: kristine.dahl@byr.oslo.kommune.no
Telefon: +47 971 92 751