Politikk

Oslobudsjettet 2020: En skapende by

Oslo er kåret til Norges mest næringsvennlige kommune og hele 25 % av alle nye jobber i Norge skapes Oslo. Byrådet setter nå av 30 millioner til innovasjon og nye arbeidsplasser i hovedstaden.

Pressemelding / Publisert: 25.09.2019

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Oslo skal være en av verdens mest bærekraftige, smarte og innovative regioner. For å lykkes med det, vil vi se næringsutvikling, byutvikling og forskning i en langt tettere sammenheng, sier Marthe Scharning Lund (A), byråd for næring og eierskap.

For å styrke den positive utviklingen etableres tre nye innovasjonsdistrikter, som skal ligge på Blindern, Hovinbyen og Sentrum. Det settes av 9.3 millioner til dette arbeidet.

Byrådet setter av 10 millioner til å få frem bedre tjenester for innbyggerne gjennom å lansere en ny tilskuddsordning for innovasjon i kommunale virksomheter som skal finansiere test- og utviklingsprosjekter i samarbeid med næringslivet. Dette vil bidra til å skape flere nye vekstbedrifter og arbeidsplasser.

Regionalt innovasjonsprogram er et viktig virkemiddel får få frem gode næringsklynger og miljøer som kan samarbeide med kommunen om innovasjon. Ordningen videreføres med 9 millioner i 2020. Byrådet vil i 2020 innrette midlene mot miljøvennlig næringsutvikling.

Gjenopptar kjøp av kommunale boliger

Det har vært kjøpestopp i Boligbygg siden høsten 2017. Det har bidratt til et underskudd på kommunale boliger generelt. Både barnefamilier som har behov for mer plass, eller de som står uten et forsvarlig og godt nok botilbud i dag. Styret og Boligbygg har nå utarbeidet nye kjøpsrutiner og sørget for at riktig kompetanse er på plass.

– Jeg er glad for at vi nå er rigget for å gjenoppta kjøp og vi legger inn 1,9 milliarder til kjøp av kommunale boliger i økonomiplanperioden, sier Scharning Lund.

Viderefører satsing på rehabilitering

Byrådet vil fortsette arbeidet om å redusere vedlikeholdsetterslepet på formålsbyggene i byen. Det foreslås derfor å sette av 3,4 milliarder i rehabiliteringsrammer til kommunale bygg i økonomiplanperioden.
– Vi jobber systematisk for å redusere vedlikeholdsetterslepet på skoler, barnehager, idrettsanlegg og sykehjem – dette er bygg som brukes hver dag av befolkningen og som vi må ta vare på. I 2020 fortsetter vi satsingen på rehabilitering av barnehager og har lagt inn 217 millioner, sier Scharning Lund.

Nøkkeltall

 • 1.9 mrd. til kjøp av boliger for vanskeligstilte i økonomiplanperioden.
 • 217 millioner til rehabilitering av barnehager
 • 40 millioner til tilgjengelighetstiltak (en styrking på 16 millioner)
 • 6 millioner til energieffektiviseringstiltak
 • 9,3 millioner til oppfølging av Campusstrategi og etablering av innovasjonsdistrikter
 • 9 millioner til tilskuddsordning for næringsutvikling
 • 9 millioner til Regionalt Innovasjonsprogram

Følgende barnehager er p.t foreslått rehabilitert i 2020. Det vil tilføres flere til denne listen så snart de er kostnadsberegnet:

 • Øvre Høybråten bhg
 • Orebakken bhg,
 • Akersbakken bhg
 • Sjokoladefabrikken bhg
 • Frogner barnehage
 • Lohøgda Bhg
 • Smalvollskogen bhg
 • Kampen bhg
 • Veslekampen bhg
 • Nøklevann bhg
 • Bøler bhg

Pressekontakt

Zaineb Al-Samarai, byrådssekretær (Ap)