Koronaviruset

Oslo kommune vurderer å forby skjenking av alkohol

– Byrådet har i dag vedtatt en forskrift som gir anledning til å forby skjenking av alkohol på alle serveringssteder i Oslo. De aller fleste har allerede stengt. Det er jeg glad for, men noen av stedene som er åpne respekterer ikke smittevernreglene. Vi innfører ikke dette forbudet nå, men hvis serveringsstedene ikke respekterer smittevernreglene gjennom helgen, vil vi gjøre det, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Pressemelding / Publisert: 20.03.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

OBS: Informasjon om tiltak mot spredning av koronaviruset endres fortløpende. Innholdet i pressemeldingen kan derfor være utdatert. Oppdatert informasjon finnes på samlesiden Koronavirus: Informasjon om koronavirus og innførte tiltak i Oslo kommune.

Oslo kommune har siden 28. februar satt kriseberedskap, og fra 11. mars på høyeste nivå. Kommunen sender ut jevnlige oppdateringer over tiltak og håndtering mot spredning av koronasmitte.

Nytt siste døgn

  • Vedtak fra byrådet i dag: kan forby skjenking av alkohol på kort varsel
  • Husleie for bedrifter som leier lokaler av Oslo kommune kan utsettes
  • Markastuene stenges
  • Endringer i kollektivtilbudet i Oslo

Vedtak fra byrådet i dag: kan forby skjenking av alkohol på kort varsel

Byrådet har i dag gjort et vedtak om å kunne stenge alkoholserveringen på alle serveringssteder i Oslo. Det er allerede strenge regler for hvilke serveringssteder som kan holde oppe. Kun serveringssteder med matservering kan holde oppe, og i Oslo må alle steder med skjenkebevilling stenge senest kl. 21.00. Gjester og personell må holde minimum 1 meters avstand. Næringsetaten i Oslo kommune har gjennomført omfattende kontroller av om serveringsstedene følger disse reglene. Kontrollen viser at mange steder nå holder stengt. Blant de stedene som holder oppe, er det veldig mange som ikke klarer å overholde reglene.

Torsdag ble 250 steder observert. Konklusjonen er bekymringsfull: Det er stor fare for smitte på Oslos serveringssteder, fordi reglene ikke overholdes. Derfor tar byrådet grep:

– Vi innfører ikke dette forbudet nå, vi gir serveringsstedene og kundene en sjanse. Men hvis serveringsstedene ikke respekterer smittevernreglene gjennom helgen, vil vi gjøre det. Dette er bransjens siste sjanse. Hvis ikke påleggene følges vil forbudet tre i kraft, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Vi vil følge situasjonen tett gjennom helgen. Vi vil ikke nøle med å iverksette full skjenkestopp i Oslo. Politiet har bekreftet for oss i dag at de har satt av ekstra ressurser til kontroll og stenging, dersom det blir nødvendig, sier Johansen.

Les mer:

  • Retningslinjer for serveringssteder i Oslo
  • Protokoll og vedtatt sak fra byrådsmøte 20. mars (eInnsyn)

Husleie for bedrifter som leier lokaler av Oslo kommune kan utsettes

Flere næringsleietakere leier lokaler av Oslo kommune. Flere har mistet inntekter på grunn av koronautbruddet, og har de siste dagene tatt kontakt med kommunen med bekymring for betaling av husleie.

Oslo kommune følger situasjonen for byens næringsliv tett. Det innføres nå flere krisepakker på nasjonalt nivå for å møte noen av utfordringene til næringslivet og kommunene i Norge. Inntil det er avklart hvilke statlige støtteordninger som innføres, vil Oslo kommunes ulike eiendomsforvaltere kunne gi utsettelse på innbetaling av husleie for næringsleietakere som har behov for det. Den enkelte leietaker kan ta kontakt med virksomheten de leier av for å avtale betalingsutsettelse.

Markastuene stenges

Bymiljøetaten stenger i dag de 11 sportstuene i marka som Oslo kommune eier, som følge av fare for smittespredning når flere folk samles. Fra og med 20. mars er alle sportsstuene stengt: Sandbakken, Rustasaga, Mariholtet, Lilloseter, Finnerud, Linderudkollen, Sinober, Skullerudstua, Tryvannstua, Trollvannstua og Ullevålseter.

Endringer i kollektivtilbudet i Oslo

Til nå har kollektivtilbudet vært opprettholdt som i en normalsituasjon, men antallet som reiser har gått kraftig ned. Derfor reduseres rutetilbudet i kollektivtrafikken fra mandag 23. mars.

Dette gjøres for å kunne sikre et robust trafikktilbud og for å prioritere personalressursene riktig i en krevende periode som kan bli langvarig. Det blir noe færre avganger enn vanlig, men Ruter legger opp til å ha så stor kapasitet at det fremdeles er god plass om bord slik at reisende skal kunne holde avstand til de rundt seg.

De viktigste endringene fra 23. mars er:

  • T-banen innstiller enkelte avganger på linje 2 og 3 mens linje 1 kjører bare til Helsfyr
  • Trikken reduserer avganger fra hvert tiende minutt til hvert femtende minutt
  • Det blir færre bussavganger på de fleste linjene, og flere ekspressbusslinjer innstilles
  • Nesoddensambandet kjøres med noen færre avganger i rush. Enkelte avganger på Vollen-Slemmestad båtene innstilles. Det vil være færre plasser om bord i hver båt for å sikre avstand mellom passasjerene

Les mer: Informasjon fra Ruter

Pressekontakt

media@byr.oslo.kommune.no / 99 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)

Byrådslederens tale fra pressetreffet

Gå til Byrådslederens tale fra pressetreffet 20.03.20

Last ned: