Koronaviruset

Oslo kommune viderefører smitteverntiltak i ny forskrift

Tidligere denne uka la regjeringen fram sine innstramninger og forlengelser i smitteverntiltakene. Disse ble vedtatt i statsråd i dag. Oslo kommune følger opp tiltakene med ny korona-forskrift.

Pressemelding / Publisert: 27.03.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

OBS: Oslo kommune jobber fortløpende med tiltak mot spredning av koronaviruset. Innholdet i pressemeldingen kan derfor være utdatert. Oppdatert informasjon finnes på samlesiden Koronavirus: Informasjon om koronavirus og innførte tiltak i Oslo kommune.

Oslo kommune har siden 28. februar satt kriseberedskap, og fra 11. mars på høyeste nivå. Kommunen sender ut jevnlige oppdateringer over tiltak og håndtering mot spredning av koronasmitte.

Nytt siste døgn

  • Oslo kommune viderefører smitteverntiltak i ny forskrift
  • Byrådsleder Raymond Johansen i nettmøte med storbyer fra hele verden
  • Ordfører og byrådsleder har skrevet brev til Oslos innbyggere

Oslo kommune viderefører smitteverntiltak i ny forskrift

Det er fremdeles behov for å ha strenge smitteverntiltak i Oslo. Det er bakgrunnen for at byrådet i dag vedtok ny forskrift, der byrådet følger opp regjeringens innstramminger og forlengelser av tiltakene for å bremse den økende smitte av koronavirus. Kommunens forskrift supplerer og utfyller også statens forskrift.

– Vi må fremdeles holde skoler og barnehager stengt og folk må holde seg hjemme så mye som mulig. Tiltakene vi har innført er inngripende, men det er nødvendig for å bremse spredningen av smitte. Målet med å videreføre tiltakene er at vi kan vi komme tilbake til normalsituasjonen så raskt som mulig, sier byrådsleder Raymond Johansen.

De viktigste tiltakene er:

  • Alle barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, fagskolen og voksenopplæringen i Oslo er fremdeles stengt, i tråd med statlig vedtak. Byrådet har også besluttet at alle bibliotek, offentlige svømmehaller og bad, kommunens museer og kulturskolen fremdeles holdes stengt, inntil videre.
  • Alle oppfordres det til å unngå bruk av kollektivtransport, men heller å sykle og gå for å avlaste kollektivtrafikken i størst mulig grad. Benytt deg av nærområdene dine, og prøv å unngå de aller mest trafikkerte utfartsstedene. Dersom man likevel bruker kollektivtransport må man være ekstra oppmerksom i forhold til å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til de man reiser med. Folk får ikke gå om bord dersom anbefalt avstand ikke kan overholdes. På noen av de mest trafikkerte holdeplassene vil Ruter ha vektere utplassert. Øybåten har fått begrensning på maksimalt 30 passasjerer.
  • Flere enn 5 personer bør ikke være sammen i gruppe. Ute i det offentlige rom bør alle sørge for å ha minst én meters avstand til andre mennesker. Innendørs bør alle sørge for å ha minst to meters avstand til hverandre.
  • Det skal ikke samles flere enn 50 personer på serveringssteder, forsamlingslokaler, arenaer eller i det offentlige rom for øvrig.
  • Serveringssteder som kan holde åpent, har fremdeles skjenkeforbud og skal legge til rette for at alle kan holde minst én meters avstand. De skal også sørge for at hånddesinfeksjon eller håndvask med såpe er lett tilgjengelig. Næringsetaten kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder reglene i forskriftene.
  • Besøk til personer på sykehus, eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger med sårbare grupper skal begrenses til det helt nødvendige.
  • Vi anbefaler at folk unngår kollektivreiser, ikke samles i grupper på mer enn fem personer og følger smittevernrådene fra myndighetene. Dette er viktig for at vi skal bremse spredningen av smitte og ivareta de sårbare gruppene i samfunnet, sier helsebyråd Robert Steen.

Forskriftene finner du på Oslo kommunes hjemmeside.

Byrådsleder Raymond Johansen i nettmøte med storbyer fra hele verden

Det internasjonale nettverket for storbyer, C40, arrangerte i dag nettmøte for mer enn 45 ordførere fra 31 land. Målet med møtet var å dele erfaringer med håndtering av pandemien. De lokale lederne representerer 360 millioner mennesker, og noen av de hardest rammede områdene i verden. Møtet ble ledet av ordføreren i Los Angeles, Eric Garcetti.

– Vi er inne i en helt spesiell situasjon i Oslo og i verden. Derfor er viktig å lære av hverandre. De store byene deler noen helt spesielle utfordringer. Folk bor tett, mange reiser kollektivt til daglig og vi lever tettere på hverandre. Å utveksle erfaringer om hvordan pandemien bekjempes i andre storbyer er verdifullt for jobben vi gjør for å bremse smittespredningen i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Blant de som innledet var ordførerne fra Milano og Seoul. Disse byene har til felles at de er særlig hardt rammet. Byrådslederen var spesielt interessert i å høre om erfaringene fra Seoul, siden de gikk fra å være en av byene der smitten spredte seg raskest, til å bremse spredningen. Johansen delte også av Oslos erfaringer.

– I Oslo har satt i gang inngripende tiltak, stengt skoler og barnehager, de fleste offentlige bygg, kulturtilbud, store deler av næringslivet og innført skjenkestopp. Samtidig intensiverer vi tilbudene til særlige sårbare grupper, for eksempel barnevern, rusomsorg, eldre og andre sårbare grupper. Målet er at alle disse tiltakene gir oss en lav smittekurve og sikrer at helsetjenestene har nødvendig kapasitet, slik at vi ikke ender i en situasjon lik den vi ser i for eksempel Milano, sier Raymond Johansen.

Les mer om møtet i C40s pressemelding og se bilder fra møtet her.

Ordfører og byrådsleder har skrevet brev til Oslos innbyggere

Oslo er satt på pause og det krever mye av innbyggerne og av næringslivet. Ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen har skrevet et brev til Oslos innbyggere der de takker dem for innsatsen. Brevet står i dag på trykk og på nett i flere av Oslos lokalaviser.

– Vi er inne i en veldig spesiell tid for byen vår. Dette er dager som krever mye av oss, men hvis vi alle følger helsemyndighetenes råd, kan samfunnet raskere komme tilbake til det normale. Hverdagslivet kommer tilbake. Så takk til alle som holder samfunnet i gang, og til alle dere som blir hjemme og følger smittevernreglene. Sammen skal vi komme igjennom denne vanskelige tiden, sier ordfører Marianne Borgen.

Tiltakene som er satt i verk i Oslo kommune vil vare til og med 13. april. Ordføreren og byrådslederen oppfordrer alle innbyggerne til å fortsette å følge helserådene i tiden framover.

– Vi er takknemlige og imponert over Oslo! Helsepersonell gjør en iherdig innsats i førstelinjen. Flere tusen har meldt seg til innsats som helsepersonell eller som frivillig. Mange står på for å sikre at byen vår fortsatt går rundt. Tusen takk til dere alle, sier Raymond Johansen.

Brevet kan du lese på kommunens hjemmeside.

Pressekontakt

media@byr.oslo.kommune.no / +4799 28 90 90 (kun taleanrop, ikke SMS)