Koronaviruset

Oslo kommune vaksinerer også i høstferien

Alle over 12 år kan vaksinere seg mot korona via drop-in på et av Oslos vaksinesentre. Alle vaksinesentrene er åpne i høstferien. Kapasiteten er god, og det er mulig å velge selv hvilken vaksinetype du ønsker.

Pressemelding / Publisert: 06.10.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

- Frem til midten av oktober har vi mange vaksiner på lager, både BioNTech/Pfizer og Moderna-vaksinen. Det gjør det mulig for kommunen å åpne for at innbygger selv kan velge vaksinetype, både for dose 1 og dose 2, sier leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe.

Vaksinering av barn og unge

Barn som har fylt 12 år tilbys nå koronavaksine. Hvis barnet er mellom 12 og 15 år vil de i første omgang kun få tilbud om én vaksinedose. Har barnet hatt korona skal i første omgang ikke vaksineres. Barn under 16 år må ha samtykke fra begge foresatte i forkant av vaksinering.

Oslo kommune håper også at flere som er 16 og 17 år ønsker å vaksinere seg. Dette er foreløpig den aldersgruppen med lavest vaksinedekning, og det er mange som ennå ikke har tatt 1. dose. Det skal gå 12 uker mellom 1. og 2. dose, så det er forventet at vaksineringen av denne gruppen vil pågå en stund fremover.

Drop-in vaksinering for vaksinedose 1 og 2

Alle innbyggere over 12 år kan møte til drop-in for første vaksinedose på alle vaksinesentre i Oslo. Husk samtykkeskjema dersom du er under 16 år.

Drop-in vaksine for dose 2 er tilgjengelig for alle innbyggere over 16 år. For å ta dose 2, skal du møte på samme vaksinesenter som du fikk dose 1. Hvis du fikk dose 1 i en annen kommune, kan du møte opp på ditt nærmeste vaksinesenter i Oslo. Husk at det skal gå minst fire uker mellom vaksinedosene for de som er over 18 år, og 12 uker for de som er mellom 16-17 år.

Dose 3 til de med alvorlig svekket immunforsvar (immunsupprimerte)

Personer med alvorlig svekket immunforsvar (immunsupprimerte) kan få dose 3 ved å møte på det vaksinesenteret de fikk dose 2.

Når man møter til drop-in dose 3 skal du ha med dokumentasjon som viser at du har svekket immunforsvar, og er i målgruppen. Gyldig dokumentasjon kan være brev fra spesialisthelsetjenesten, eller bevis på medikamentbruk i form av resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket. På FHI.no kan du finne mer informasjon om hvilke dokumentasjonskrav som gjelder for deg.

Det er viktig å overholde minimumsintervallet mellom dosene for å oppnå best beskyttelse. For immunsupprimerte skal det gå minst fire uker mellom dose 2 og dose 3.

Dose 3 (oppfriskningsdose) til de over 65 år - seks måneder etter dose 2

De over 65 år vil få tilbud om dose 3 som en oppfriskningsdose. Bydelene vil kalle inn til oppfriskningsdose og det skal gå minst seks måneder mellom dose 2 og dose 3.

Det vil kun bli tilbudt BioNTech/Pfizer som oppfriskningsdose, og det kan bli noe ulikt hvor raskt bydelene kan ferdigstiller vaksinering av de ulike gruppene.
Innkalling vil skje trinnvis etter følgende prioriteringsrekkefølge:

1. 85 år og eldre
2. 75-84 år
3. 65-74 år.

Fra 06. oktober er det mulig for alle over 85 år å møte til drop-in koronavaksinering for oppfriskningsdose. Du må da møte på det vaksinesenteret der du fikk dose 1 og dose 2. Etterhvert vil det også bli mulig for de mellom 65-85 år å ta oppfriskningsdosen via drop-in.

Skal du ta influensavaksinen må du passe på at det går 1 uke mellom du tar influensavaksinen og koronavaksinen.

Hvor kan du få vaksinen?

Alle bydelene har hvert sitt vaksinesenter. De har ulike åpningstider. Se en oversikt over alle bydelene og åpningstidene til hvert vaksinesenter på Oslo kommunes nettsider.

Pressekontakt

kommunikasjon@hel.oslo.kommune.no

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene