Politikk

Oslo kommune sikrer realisering av CCS

I dag er det inngått en avtale mellom Oslo kommune og de nye eierne av Fortum Oslo Varme som sikrer fullfinansiering av karbonfangstanlegget på Klemetsrud.

Pressemelding / Publisert: 22.03.2022

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

De nye eierne er Hafslund Eco, Infranode og HitecVision. Oslo kommunes eierandel i Fortum Oslo Varme, overdras til Hafslund Eco som blir majoritetseier i det nye selskapet.

– Vi har jobbet lenge med å finne en løsning som finansierer karbonfangst på Klemetsrud. Sammen med Hafslund Eco og våre nye partnere sørger nå Oslo kommune for at karbonfangst på Klemetsrud blir en realitet fra 2026, sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo.

Forbrenningsanlegget på Klemetsrud står i dag for 17 prosent av byens utslipp, og er med det den aktøren som slipper ut mest CO2 i Oslo. Fra og med 2026 vil det fanges opp mot 400 000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer årlige utslipp fra 200 000 biler.

Oslo kommune og selskapene legger nå inntil 6 milliarder kroner inn i prosjektet. Staten har forpliktet seg til 3 milliarder.

– Karbonfangst koster, men vi mener det er en helt nødvendig investering som må skje nå. Vi gjør det med en forventning om at regjeringen oppfyller sin del av forpliktelsene, slik at vi kan starte prosjektet fra sommeren av. Skal vi nå de globale klimamålene, trenger vi karbonfangst, sier Johansen.

Oslo kommune ser også på dette som en viktig investering i selskapets videre industrielle utvikling.

– Avfallshåndtering er en global utfordring som i dag gir enorme utslipp. Store mengder avfall legges på deponier. Energigjenvinning av restavfall med karbonfangst er en del av løsningen. Nå kan hele verden se til Oslo for å lære. Norsk kunnskap kan bli en global eksportvare, sier Johansen.

Fortum selger seg ut av Oslo Fortum varme

Hafslund Eco, Infranode og HitecVision har inngått en avtale med Fortum om å kjøpe Fortums 50 prosent eierandel i Fortum Oslo Varme. Som en del av transaksjonen, overfører Oslo kommune sin 50 prosent eierandel til Hafslund Eco, som er 100 prosent eid av Oslo kommune.

– Vi får med oss to seriøse aktører med kapital, bunnsolid kompetanse og med motivasjon til å utvikle et grønt selskap i samarbeid med Hafslund Eco. For Oslo kommune har det vært en absolutt forutsetning for transaksjonen at karbonfangstprosjektet gjennomføres. HitecVision og Infranode deler den forutsetningen og ser de store mulighetene som ligger i karbonfangstprosjektet på Klemetsrud, sier Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo.

Hafslund Eco bekrefter at de og partnerne ser på karbonfangst som en viktig satsing for å lykkes med visjonen om en utslippsfri, fornybar og fullelektrisk fremtid.

– Vi vil gjøre det som er mulig for å sikre en vellykket implementering av karbonfangst ved Klemetsrudanlegget. Når Oslo skal bli enda grønnere vil også videre investeringer i fjernvarme og kjøling være viktige elementer, sier Martin S. Lundby, visekonsernsjef og konserndirektør for vekst og investeringer i Hafslund Eco.

Oslo kommune finansierer sitt bidrag med eksterne lån og ikke gjennom bykassa. Det etableres et aksjeselskap som er heleid av Oslo kommune. Oslo kommune stiller eksisterende aksjonærlån til Hafslund Eco som sikkerhet slik at selskapet kan låne opp inntil 2,1 milliarder kroner til å finansiere kommunens andel av prosjektet.

– I framtida vil det bli dyrere å forurense. Og selv om dette prosjektet ikke er risikofritt, ser vi for oss at et storskala karbonfangstanlegg på Klemetsrud vil lønne seg når prisen på å fange CO2 blir lavere enn prisen på å slippe CO2 rett ut i atmosfæren, sier Einar Wilhelmsen (MDG), finansbyråd i Oslo.

– Fangst og lagring av CO2 på Klemetsrud gjennomfører vi først og fremst for barna våre, og det haster. Barna som går i barnehage nå skal leve ut dette århundret og deres levetid må ikke bare kutte alle utslipp til null, vi må i tillegg fjerne CO2 som allerede er sluppet ut. Derfor vil slike fangstprosjekt som Klemetsrud være avgjørende for fremtiden til barna våre, sier oppvekstbyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Denne uken fremmer byrådet saken for bystyret med et forslag om behandling i bystyremøtet 27. april 2022. Partene vil kunne signere en endelig avtale når godkjennelse foreligger fra bystyret og Konkurransetilsynet.

Pressekontakt

Ninja Sandemose, ninja.sandemose@byr.oslo.kommune.no

Mobil: 907 957 60