Koronaviruset

Oslo kommune søker helsepersonell

– Kapasiteten er presset i helsevesenet vårt, og vi er veldig glad for alle som ønsker å bidra. Nå vil jeg oppfordre alle Oslos innbyggere med helsefaglig kompetanse, som ikke allerede er i aktiv tjeneste, om å melde seg til innsats, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og viser til Oslo kommunes nye registreringsløsning.

Pressemelding / Publisert: 16.03.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

OBS: Informasjon om spredning av koronaviruset og tiltak, endres fortløpende. Informasjonen i pressemeldingen kan derfor være utdatert. Oppdatert informasjon finnes på siden informasjon om korona og kommunens tiltak.

Oslo kommune har siden 11. mars satt kriseberedskap på høyeste nivå, og sender ut jevnlige oppdateringer over tiltak mot spredning av koronasmitte.

Nytt siste døgn

  • Oslo søker helsepersonell
  • Alle gjenbruksstasjoner stenges
  • Ingen plan om permittering av ansatte i Oslo kommunen
  • Kultursektoren får utsatte frister og tilskudd for korona-avlyste aktiviteter

Har du helsefagbakgrunn? Oslo kommune søker deg

Oslo kommune søker etter helsefaglig arbeidskraft til en ekstraordinær situasjon. Mange ønsker å bidra og vi setter pris at folk ønsker å hjelpe oss med den krevende koronasituasjonen vi har i Oslo.

– Det er mange i Oslo som er utdannet som helsepersonell, men som i dag ikke jobber i helsevesenet vårt, og det er disse vi nå søker, sier Johansen.

Foreløpig søker vi personer som har utdanning innen helsefag (minimum fagbrev). Studenter og elever i helsefag er også velkomne. Behovene for frivillig arbeid kan endre seg fortløpende. Arbeidet er lønnet etter gjeldene regelverk. Registrer deg til helserelaterte oppgaver i Oslo kommune her.

Alle gjenbruksstasjoner i Oslo stenges

Fra og med onsdag 18. mars stenges alle gjenbruksstasjoner i Oslo kommune. Stengingen varer i utgangspunktet ut uke 13. Dette er et forebyggende tiltak for å hindre smittespredning mellom ansatte og kunder. Vi opplevde høye besøkstall ved stasjonene både fredag 13. og lørdag 14. mars. Kommunen ønsker ikke å opprettholde en tjeneste som kan medføre at folk reiser og samles unødvendig. Brukere av gjenbruksstasjonene har på eget initiativ opplyst at de er i karantene. Alle oppfordres på det sterkeste til å ikke oppsøke en gjenbruksstasjon i morgen.

Oslo kommune oppfordrer folk til å sortere husholdningsavfall som normalt. Ettersom mange er hjemme, blir det også mer avfall. Annet avfall skal ikke kastes i avfallsbeholderen hjemme eller hensettes ved returpunkter eller stasjoner. Det kan leveres når stasjonene åpner igjen.

– Jeg skjønner at det kan være fristende å rydde i boder og garasjer når man likevel er hjemme, men det er for mange som møter opp på gjenbruksstasjonene våre nå, og derfor må vi ta disse grepene. Vi ber om forståelse for at smittevernhensynet går foran, sier Raymond Johansen.

Ingen planer om permittering av ansatte i Oslo kommune

Selv om store deler av kommunens tjenester er stengt, har Oslo kommune ingen planer om å permittere ansatte. Permitteringer vil i utgangspunktet kun flytte utgifter fra en offentlig myndighet (kommunen) til en annen offentlig myndighet (Stat/NAV). Det anses derfor lite hensiktsmessig. Kommunen prioriterer nå dialog med de ansatte og kartlegging av behov, for å se om ansatte kan brukes der behovet er størst.

Ny frist for driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner

Vi kan forvente store økonomiske konsekvenser for kultursektoren på grunn av avlysninger av arrangementer. Det vil bli store utfordringer for både kunstnere og arrangører. Kulturarbeidere har ofte begrenset sikkerhetsnett og mange aktører har små marginer.

Oslo kommune ønsker å gi kulturaktørene bedre tid til å utarbeide søknadene om driftstilskudd. Derfor har Oslo kommune utsatt fristen for å søke driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner for 2021 til 15. april.

Oslo kommune vil ikke kreve tilbake tilskudd fra tilskuddsmottagere i 2020 som har måtte avlyse aktiviteter på grunn av dagens situasjon. På 2020-budsjettet for Oslo kommune er det satt av rundt 320 millioner kroner, og det var 191 som søkte om driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner.

Pressekontakt

Oslo kommunes pressetelefon: 99 28 90 90