Byutvikling

Oslo kommune reviderer kommuneplanens arealdel

I dette arbeidet vurderer kommunen rammene for framtidig byutvikling. Forslag til ny plan er nå på høring og du kan si din mening.

Aktuelt / Publisert: 14.12.2023

Av Bydel Ullern

Seniorrådgiver i Bydel Ullern, Ida Maria Saxebøl jobber med byutvikling i vår bydel. Her forklarer hun deg hva en kommuneplan er, og hva det kan bety for deg som innbygger.

Kommuneplanen er delt opp i to deler - en samfunnsdel og en arealdel

Samfunnsdelen skal beskrive utfordringer kommunen står ovenfor i planperioden, og mål og verktøy for å nå ønsket utvikling. Planen som nå er på høring, er arealdelen.

Arealdelen er det sterkeste styringsverktøyet kommunen har, den er juridisk bindende. Her er det beskrevet arealbruk og bestemmelser knyttet til dette. Det vil si at det ligger juridiske føringer for hva som kan etableres i et område, og hvor ting kan etableres.

I dette forslaget er det utarbeidet bestemmelser som vil legge til rette for økt utbygging og høyder i et område rundt kommende Vækerø stasjon (om planen blir vedtatt som den er).

Forslaget til arealplan er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, på bestilling av Byrådet. Plan- og bygningsetaten har kartlagt ulike behov og utfordringer knyttet til bolig, klima, næringsliv, støy, forurensning, grønt, sjø/vassdrag og mange flere temaer, og forsøkt å lage en plan som legger opp til en mest mulig bærekraftig forvaltning av byens areal og ressurser.

Frist for uttalelse 22.12

Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i sommer, og har frist for uttalelse 22.12. I denne perioden kan alle som ønsker uttale seg til planen.

Planen gjelder for alle som bor, er nabo til, arbeider eller oppholder seg i Oslo fordi den angår det meste som skjer i hele kommunen, i tillegg til å ha ringvirkninger for områder utenfor Oslo. I Ullern blir planen behandlet politisk av Ullern byutviklingskomite i første omgang, og endelig behandlet av bydelsutvalget 14/12. Uttalelsen fra bydelsutvalget blir sendt tilbake til Plan- og bygningsetaten.

Etter at fristen for uttalelse er gått ut gjennomgår Plan- og bygningsetaten alle innkomne uttalelser og reviderer planen der det er nødvendig. Alle uttalelser blir kommentert. Om det er store forandringer i revidert plan vil antakelig planen bli sendt ut på nytt offentlig ettersyn, da i en kortere periode. Om det ikke er store forandringer blir planen sendt rett til politisk behandling i Rådhuset.

Planen gjelder som sagt alle som bor, oppholder seg eller er nabo til Oslo, så det kan være lurt å se på hvordan planen påvirker deg.

Gå inn på kommuneplanens arealdel side og se på de forskjellige kartene og kartlagene for ditt område. Det er 9 kart med flere ulike kartlag, så det er mye informasjon.

Om du ønsker en mer overfladisk innføring er det en lenke til en kartfortelling på samme side. Her gjennomgås det viktigste fra planen. Nederst på siden finnes lenken til siden for å gi uttalelse.

I Bydel Ullern skal arealplanen behandles politisk i bydelsutvalget 14/12.
Bydelsutvalgsmøte streames direkte på våre nettsider
.

Møtet begynner med åpen halvtime kl. 18.00.

Bilde av seniorrådgiver i Bydel Ullern, Ida Marie Saxebøl

Ida Marie Saxebøl

Seniorrådgiver