Koronaviruset

Oslo kommune overfører 78,5 millioner kroner i krisehjelp til skjenkesteder

Oslo kommune har på få dager fått på plass en ordning for fordeling av de 78,5 millionene bevilget Stortinget. Regjeringens kompensasjonsordning blir først mulig å søke på i januar. Byrådet håper rask håndtering fra kommunens side vil gi næringen et pusterom.

Pressemelding / Publisert: 21.12.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Innholdet i denne pressemeldingen kan være utdatert. Se Råd og regler i Oslo for hvilke tiltak som gjelder.

— Regjeringen har brukt flere måneder på å etablere en støtteordning til bedrifter som er hardt rammet av koronaviruset, men uten at næringslivet har fått den kompensasjonen de trenger. Jeg er glad for at Oslo kommune nå får en fordelingsordning på plass på få dager som sikrer likviditetsstøtte. Oslos utelivsbransje er i en svært krevende situasjon og det er helt nødvendig med økonomisk hjelp raskest mulig, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Stortinget vedtok 19. desember at 78,52 millioner kroner skal fordeles til næringsliv i Oslo som er hardt rammet av restriksjoner som følge av koronaviruset. Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), har i dag fastsatt kriterier for tildeling av støtte.

— Byrådet har i lang tid uttrykt sterk bekymring over at regjeringens kompensasjonsordning kommer for sent. Selv om dagens tildeling er av beskjeden størrelse i forhold til de enorme tapene denne næringen er påført, håper jeg den kan være til noe hjelp for næringen i påvente at statlig kompensasjonsordning, sier Evensen.

Midlene vil gå til serveringssteder med skjenkebevilling, og fordelingen av midlene til den enkelte virksomhet vil være klar i løpet av onsdag 23. desember og utbetales i løpet av kort tid. Støtten vil være på mellom 30 000 og 250 000 kroner. Byråden har lagt vekt på at midlene skal deles forholdsmessig mellom virksomheter med skjenkebevilling. Innmeldt alkoholomsetning forventet for 2020 danner utgangspunkt for beregning av støtten.

—Ved å benytte forventet alkoholomsetning for 2020 fanger vi også opp virksomheter som ikke var etablert i 2019 og som i liten grad drar nytte av statens kompensasjonsordninger. Vi mener innmelding av forventet omsetning i 2020 gir en treffsikker fordeling mellom virksomhetene og hvordan disse har vært påvirket av lokale smitteverntiltak, sier Evensen.
Oslo kommune har blant annet etter anbefaling fra nasjonale helsemyndigheter innført forbud mot å skjenke alkohol i to perioder dette året og lagt sterke begrensninger på skjenketider.

—Dette har rammet rene skjenkesteder og serveringssteder med høy alkoholomsetning særlig hardt. Vi mener derfor dette gir den mest rettferdige fordelingen og treffer den delen av bransjen som er hardest rammet. Vi starter utbetalingen nå i romjulen, men det er mange utbetalinger så alle vil nok først ha penger på konto over nyttår, sier Evensen.
Oversikt over tildeling til den enkelte virksomhet offentliggjøres på kommunens nettsider i løpet av onsdag 23. desember.

Fakta

 • Oslo kommune har vært vektlagt at midlene fordeles ut raskt slik at de faktisk bidrar til å støtte virksomheter som er i en alvorlig likviditetsmessig situasjon. Ved å benytte alkoholomsetning som beregningsgrunnlag har kommunen alle nødvendige opplysninger og sparer tid ved at virksomhetene ikke trenger å sende inn dokumentasjon.
 • Det er satt et minstebeløp for støtte på 30 000 kroner og et maksimumsbeløp på 250 000. Videre er det gjort noen avgrensninger av bevillingshavere som ikke er ansett støtteberettiget:
  • De stedene som har meldt 0 i forventet omsetning før 12.03.2020 unntas
  • De stedene som har skjenkebevilling for et bestemt antall dager i året unntas
  • De steder som har statlig skjenkebevilling i tillegg til kommunal skjenkebevilling unntas
  • De stedene som har offentlig bevillingshaver unntas
   Denne avgrensningen innebærer at de aller fleste bevillingshavere er berettiget støtte.
 • I byrådens sak gis en utfyllende begrunnelse for kommunens innretning av ordningen.

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene

Pressekontakt for Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap

Ninja Sandemose
Telefon: 907 95 760
E-post: ninja.sandemose@byr.oslo.kommune.no