Koronaviruset

Oslo kommune hever beredskapsnivået og forbyr arrangementer

Oslo kommune har over tid iverksatt mange tiltak for å begrense smittespredning av Koronaviruset. Kommunen har hatt kriseberedskap siden 28. februar. Nå iverksetter Oslo kommune en rekke nye tiltak. Kommunen hever beredskapsnivået til nivå tre, og det legges store begrensninger på hvilke arrangementer det er lov til å gjennomføre. Kommunen forsterker med dette anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter.

Pressemelding / Publisert: 11.03.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Helsebyråd Robert Steen, Byrådsleder Raymond Johansen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen på pressekonferanse
Helsebyråd Robert Steen, Byrådsleder Raymond Johansen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Bilde: Terje Pedersen/NTB scanpix.

OBS: Informasjon om spredning av koronaviruset og tiltak, endres fortløpende. Informasjonen i pressemeldingen kan derfor være utdatert. Oppdatert informasjon ligger på siden informasjon om korona og kommunens tiltak.

Bildet: Helsebyråd Robert Steen, Byrådsleder Raymond Johansen og Oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Nye tiltak for Oslo kommune

 • Oslo kommune hever i dag beredskapsnivået til nivå tre. Det betyr blant annet at det opprettes sentral kriseledelse i Oslo kommune.
 • Smittevernoverlegen i Oslo har i dag fastsatt i forskrift at arrangører må søke kommunen (bydel) om å gjennomføre arrangementer med mer enn 100 deltakere.
 • Det blir også forbud mot alle arrangementer med mer enn 500 deltakere, innendørs og utendørs.
 • Utesteder, serveringssteder, forsamlingslokaler og arenaer uten plasstildeling skal sørge for at alle til stede kan holde 1 meter avstand til andre i lokalet og på arenaområdet.
 • Oslo Rådhus stenges for turister og arrangementer inntil videre, og det legges begrensninger på antall gjester under vielser.
 • Det vil gå ut informasjon til alle kommunens innbyggere på SMS

– Situasjonen er svært alvorlig for hovedstaden vår, for Norge og det internasjonale samfunnet. Vi må alle gjøre det som står i vår makt for å begrense smitte av koronavirus i Oslo. Vi må prioritere folkehelse og derfor tåle at andre hensyn prioriteres lavere. Derfor innfører vi nå forbud mot større arrangementer i Oslo. Jeg er glad for at Helsedirektoratet var så tydelig i går kveld. Nå tar vi i kommunen dette videre og innfører flere nye tiltak, blant annet nedlegger vi forbud der nasjonale helsemyndigheter gir tilråding. Oslo kommune gjør vår del av dugnaden som må til for å redusere spredning mest mulig, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Legevakten i Oslo har stor pågang og det er viktig at innbyggere som har spørsmål om korona henvender seg via Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015. Alle som mistenker at de er smittet av korona kan kontakte kommunens telefon 21 80 21 82.

– Det er et stort informasjonsbehov i befolkningen, og vi bruker flere måter å nå ut til folk på. Det er viktig nå at Legevaktens telefoner MÅ skjermes for alvorlig syke pasienter som ikke trenger hjelp på grunn av korona. Kommunens koronatelefon er bemannet av helsepersonell. De som skal testes blir enten oppsøkt hjemme av feberpatruljer eller oppsøke et av våre telt ved legevaktene for å bli testet. Vi har også innført strengere karanteneregler for våre ansatte i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet, sier helsebyråd Robert Steen.

Skoler og barnehager

– Mange spør om vi ikke bør stenge alle skoler og barnehager for å unngå spredning av smitte. Vi følger rådene fra helsemyndighetene som hittil ikke anbefaler stenging av barnehager eller skoler, eller avlysning av undervisning. Det er helsemyndigheter som kan beslutte å sette personer eller grupper i karantene og så langt har dette kun vært aktuelt for enkeltpersoner eller mindre grupper på skoler i Oslo. Dette har blitt avtalt mellom bydelsoverlege og rektor ved den berørte skolen, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen.

Skoler og barnehager må unngå all unødig aktivitet, men samtidig må skolene sikre at elevene får den opplæring de har krav på. Utdanningsetaten er i dag i ferd med å ferdigstille en veileder for hvordan skolene skal kunne tilby hjemmeundervisning til elever som er i karantene.

– Mitt råd er at det man som ansatt i skoler og barnehager må gjøre, det gjør man. Eksempelvis når det er barn som trenger nærhet og omsorg, så skal de få det, sier Thorkildsen.

Reiseråd for kollektivtrafikken

Ruter og Sporveien gir følgende reiseråd for kollektivtrafikken i Oslo:

 • For å beskytte trikkeførerne for smitterisiko stenger Sporveien i Oslo fremste dør på trikken. Dessuten vil dørene inn til førerhuset stenges på de store trikkene, mens det i de mindre trikkene trolig vil bli satt opp sperrebånd foran.
 • Følg anbefalingene fra helsemyndighetene.
 • Vis hensyn til hverandre og hold avstand.
 • Har du mulighet til det, reise utenfor rush eller ha hjemmekontor.
 • Dersom du er syk eller kan være smittet, følg myndighetenes råd og unngå å reis kollektivt.

Ruter opprettholder driften og tilbudet i kollektivtrafikken på normalt nivå, og følger de retningslinjene helsemyndighetene til enhver tid gir. Ruter er i dialog med operatørene angående flere ulike tiltak. Målet er å sørge for at smitte ikke brer seg mellom de som reiser og ansatte som jobber med kollektivtrafikk, og sikre at vi kan gi et kollektivtilbud over lengre tid.

Beredskapsnivå 3

Beredskapsnivå 3 innføres når det er behov for en overordnet koordinering av håndteringen, og Oslo kommune har derfor hevet nivået for krisehåndtering. Dette er et praktisk grep for å håndtere en vanskelig situasjon. Sentral kriseledelse skal koordinere informasjon, beslutninger og ressurser i kommunen, samt støtte virksomhetene og bidra til en normalisering.

Beskrivelse i overordnet beredskapsplan punkt 3.3:

«Nivå 3 Overordnet koordinering (Sentral kriseledelse)

Nivå 3 er en uønsket hendelse som ikke kan håndteres av byrådsavdelingen alene eller som berører flere virksomheter og sektorer i kommunen. Hele eller deler av Sentral kriseledelse settes.
Sentral kriseledelse skal koordinere informasjon, beslutninger og ressurser i kommunen, samt støtte virksomhetene og bidra til normalisering.»

Forskrifter

Forskrift om generelle tiltak for forebygging av koronasmitte i Oslo kommune (PDF 0,5MB)

Forskrift om forebygging av koronamitte i forbindelse med arrangementer og folkeansamlinger i Oslo kommune (PDF 0,8MB)

Pressetreff onsdag 11. mars kl. 16:00

Byrådsleder Raymond Johansen, byråd for eldre, helse og innbyggertjenester Robert Steen og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen er tilgjengelig for pressen på Oslo Rådhus. NB: inngang fra sjøsiden.

Gå til Byrådslederens tale fra pressetreffet 11.03.20

Pressekontakt

Hanne Gjørtz, mob: 95755213 hanne.gjortz@byr.oslo.kommune.no